Kursuskatalog

Åmand 2
Næste startdato: 10-06-2024
Anvendelse af motorsav 2
Næste startdato: 04-11-2024
Grundlæggende lederuddannelse, Sandmoseskolen
Næste startdato: 08-01-2025
Grundlæggende vagt
Næste startdato: 26-08-2024
Systemstilladser - opstilling mv.
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 30-09-2024
Varighed: 15 dage
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 15-04-2024
Varighed: 5,4 dage
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 15-04-2024
Varighed: 1 dag
Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 15-04-2024
Varighed: 3 dage
Lagerstyring med it
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 15-04-2024
Varighed: 3 dage
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Næste startdato: 15-04-2024
Varighed: 1 dag
Ukrudtbekæmpelse uden kemi
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 15-04-2024
Varighed: 5 dage
Udvikling af sikkerhedskultur i industrien
Næste startdato: 16-04-2024
Varighed: 1 dag
BAB modul 4 / Ajourføring af chauffører i offentlig servicetrafik
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 17-04-2024
Varighed: 3 dage
Efteruddannelse for varebilschauffører
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 18-04-2024
Varighed: 2 dage
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner
Næste startdato: 18-04-2024
Varighed: 1 dag
Udvikling og teknologi i transporterhvervene
Garantikursus
Næste startdato: 18-04-2024
Varighed: 2 dage
Beskæring 2
Næste startdato: 22-04-2024
Varighed: 5 dage
Bæredygtig produktion
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 22-04-2024
Varighed: 2 dage
Energirigtig kørsel
Næste startdato: 22-04-2024
Varighed: 3 dage
EU efteruddannelse for godschauffører
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 22-04-2024
Varighed: 5 dage
Kundeservice
Garantikursus
Næste startdato: 22-04-2024
Varighed: 10 dage
Logistik og samarbejde
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 22-04-2024
Varighed: 5 dage
Mobile kraner >30 tonsmeter
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 22-04-2024
Varighed: 10 dage
Operatør vedligehold, automatik intro
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 22-04-2024
Varighed: 5 dage
TAXA / Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 22-04-2024
Varighed: 10 dage
Udvidelse kran D til Mob. kraner > 30 tonsmeter
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 22-04-2024
Varighed: 10 dage
Almen fødevarehygiejne
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 23-04-2024
Varighed: 3 dage
Brug af drone - anlægsgartn., greenk./groundsmen
Næste startdato: 23-04-2024
Varighed: 5 dage
Intro til Lean
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 23-04-2024
Varighed: 1 dag
Materialekendskab og rengøringskemi
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 23-04-2024
Varighed: 3 dage
Lastsikring og stuvning af gods
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 24-04-2024
Varighed: 3 dage
Sikker adfærd i produktionen
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 24-04-2024
Varighed: 1 dag
RKV før erhvervsuddannelse for voksne - chauffør
Næste startdato: 25-04-2024
Varighed: 1 dag
Staudepleje - Deling og formering
Næste startdato: 26-04-2024
Anvendelse af motorsav 1
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 29-04-2024
Varighed: 5 dage
Etablering af regnbede
Næste startdato: 29-04-2024
Varighed: 5 dage
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 29-04-2024
Varighed: 7 dage
GMP regler, pharma og fødevarer
Næste startdato: 29-04-2024
Varighed: 5 dage
Grundlæggende reworkteknik
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 29-04-2024
Varighed: 5 dage
Lagerstyring med it - grundlæggende funktioner
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 29-04-2024
Varighed: 5 dage
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 29-04-2024
Varighed: 2 dage
Produktionskemi for operatører
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 29-04-2024
Varighed: 2 dage
Projektering af mindre haveanlæg
Garantikursus
Næste startdato: 29-04-2024
Varighed: 5 dage
Rute BAB / Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 29-04-2024
Varighed: 1 dag
Skadedyr i ejendomme, ejendomsservice
Næste startdato: 29-04-2024
Varighed: 4 dage
Teleskoplæsser - Certifikat
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 29-04-2024
Varighed: 5 dage
Maskin- og el-sikkerhed for operatører, procesind.
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 30-04-2024
Varighed: 2 dage
Dronebevis - Certifikat modul 1
Næste startdato: 01-05-2024
Flex 3 / Formidling og samarbejde i Flextrafik
Næste startdato: 01-05-2024
Varighed: 3 dage
Godstransport med lastbil
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 01-05-2024
Varighed: 30 dage
Grundlæggende forflytning
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 01-05-2024
Varighed: 2 dage
Kørsel med vogntog, kategori C/E
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 01-05-2024
Varighed: 20 dage
Drone Kompetencecertifikat A2
Næste startdato: 02-05-2024
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 02-05-2024
Varighed: 1 dag
ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 06-05-2024
Varighed: 3 dage
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 06-05-2024
Varighed: 1 dag
Dyretransport - kompetencebevis - HESTE
Næste startdato: 06-05-2024
Varighed: 2,5 dage
Operatør vedligehold, mekanisk intro
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 06-05-2024
Varighed: 3 dage
Krukker og kummer
Næste startdato: 07-05-2024
Anretning
Garantikursus
Næste startdato: 13-05-2024
Varighed: 3 dage
Anvendelse af stauder i grønne anlæg
Garantikursus
Næste startdato: 13-05-2024
Varighed: 5 dage
BAB modul 1 / Introduktion til offentlig servicetrafik
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 13-05-2024
Varighed: 1 dag
HACCP/egenkontrol - operatører i fødevareindustri
Næste startdato: 13-05-2024
Varighed: 3 dage
Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil
Næste startdato: 13-05-2024
Varighed: 20 dage
Lagerstyring med it - udvidede funktioner
Næste startdato: 13-05-2024
Varighed: 5 dage
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 13-05-2024
Varighed: 10 dage
BAB modul 2 / Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 14-05-2024
Varighed: 2 dage
Produktion for operatører i procesindustrien
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 14-05-2024
Varighed: 3 dage
RKV afklaring - Ejendomsservice
Garantikursus
Næste startdato: 14-05-2024
Varighed: 1 dag
RKV afklaring - Procesoperatør
Næste startdato: 14-05-2024
Varighed: 1 dag
BAB modul 3A / Befordring af fysisk handicappede med liftbil
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 16-05-2024
Varighed: 2 dage
Opfølgningskursus, hånd- og rygsprøjtecertifikat
Næste startdato: 17-05-2024
Varighed: 0,5 dage
ADR Repetition - Grundkursus
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 21-05-2024
Varighed: 1,7 dage
ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 21-05-2024
Varighed: 2,3 dage
ADR Repetition - Grundkursus + Tank
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 21-05-2024
Varighed: 2,7 dage
ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Klasse 1
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 21-05-2024
Varighed: 3,3 dage
BAB modul 3B / Befordring af fysisk handicappede med trappemaskine
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 21-05-2024
Varighed: 2 dage
Flex 2 / IT- og økonomiforståelse i Flextrafik
Næste startdato: 21-05-2024
Varighed: 7 dage
Grundlæggende komponentkendskab
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 21-05-2024
Varighed: 3 dage
Hånd- og rygsprøjtecertifikat
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 21-05-2024
Varighed: 2 dage
Systematisk problemløsning for operatører
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 21-05-2024
Varighed: 2 dage
Planlægning af menu
Garantikursus
Næste startdato: 22-05-2024
Varighed: 2 dage
Plænegræs
Næste startdato: 23-05-2024
Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 24-05-2024
Varighed: 1 dag
Grundlæggende elektriske målinger
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 27-05-2024
Varighed: 5 dage
Lagerindretning og lagerarbejde
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 27-05-2024
Varighed: 3 dage
Operatør vedligehold, relæ/pneumatisk styring
Næste startdato: 27-05-2024
Varighed: 5 dage
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 27-05-2024
Varighed: 2 dage
ATEX - for operatører i procesindustri
Næste startdato: 28-05-2024
Varighed: 1 dag
Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 28-05-2024
Varighed: 3 dage
Udvikling af nye retter
Garantikursus
Næste startdato: 28-05-2024
Varighed: 2 dage
Anvendt bryggeriteknik for operatører
Næste startdato: 29-05-2024
Varighed: 3 dage
Batteriværktøj, robotplæneklipper, ejendomsservice
Garantikursus
Næste startdato: 30-05-2024
Varighed: 2 dage
Manuel lagerstyring
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 30-05-2024
Varighed: 2 dage
Personbefordring med bus
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 31-05-2024
Varighed: 30 dage
Betjening af personlifte
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 03-06-2024
Varighed: 2 dage
Ergonomi, trivsel og sundhed
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 03-06-2024
Varighed: 2 dage
ESD sikring for operatører
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 03-06-2024
Varighed: 1 dag
RKV før erhvervsuddannelse for voksne - lager
Næste startdato: 03-06-2024
Varighed: 1 dag
Tilberedning af det varme og kolde køkken - trin 1
Garantikursus
Næste startdato: 03-06-2024
Varighed: 2 dage
Gaffeltruck certifikatkursus B, PÅ ENGELSK
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 06-06-2024
Varighed: 7 dage
Betjening af hydrauliske styringer for operatører
Næste startdato: 10-06-2024
Varighed: 3 dage
Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermask
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 10-06-2024
Varighed: 10 dage
Betonteknologi - fremstil., kontrol, levering m.m.
Garantikursus
Næste startdato: 10-06-2024
Varighed: 5 dage
Blomsterbinding, buketter og dekorationer
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 10-06-2024
Varighed: 15 dage
Bæredygtighed ift. fødevarer, service & oplevelser
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 10-06-2024
Varighed: 3 dage
Crane base, supplemented by joint lifting with cranes
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 10-06-2024
Varighed: 10 dage
Ejendommens installationer, ejendomsservice
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 10-06-2024
Varighed: 5 dage
EU-Efteruddannelse for buschauffører
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 10-06-2024
Varighed: 5 dage
Grundlæggende montage- og loddeteknik på print
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 10-06-2024
Varighed: 10 dage
Kirkegårde, natur på kirkegården
Næste startdato: 10-06-2024
Varighed: 2 dage
Miljø- og energioptimering 1, ejendomsservice
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 10-06-2024
Varighed: 2 dage
Plænegræs, vækstforhold og gødning
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 10-06-2024
Varighed: 5 dage
Stillads - Evakuering og redning i højde
Næste startdato: 11-06-2024
Varighed: 2 dage
Dronekursus modul 2 - Droneværktøjer
Næste startdato: 12-06-2024
Miljø- og energioptimering 2, ejendomsservice
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 12-06-2024
Varighed: 3 dage
Anvendt tappeteknik for operatører
Næste startdato: 17-06-2024
Varighed: 2 dage
Kreative støbeteknik i grønne anlæg
Næste startdato: 17-06-2024
Varighed: 5 dage
Plænegræs, ukrudt, skadevoldere og pleje
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 17-06-2024
Varighed: 5 dage
Syn af boliger, ejendomsservice
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 17-06-2024
Varighed: 5 dage
Flex 4 / Service og kvalitet i Flextrafik
Næste startdato: 18-06-2024
Varighed: 5 dage
Grundlæggende rengøringshygiejne
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 18-06-2024
Varighed: 1 dag
Konflikthåndtering, kommunikation og adfærd
Næste startdato: 19-06-2024
Varighed: 3 dage
Produktionshygiejne - operatører fødevareindustri
Næste startdato: 21-06-2024
Varighed: 1 dag
Dyretransport, ALLE DYR / Kompetencebevis
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 24-06-2024
Varighed: 5 dage
Etablering, vedligeh. og rådg. om vandbassiner
Garantikursus
Næste startdato: 24-06-2024
Varighed: 10 dage
Grundlæggende Box-building
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 24-06-2024
Varighed: 5 dage
IPC Inspektion
Næste startdato: 24-06-2024
Varighed: 5 dage
Kranbasis, suppleret med samløft med kraner
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 24-06-2024
Varighed: 10 dage
Kundebetjening - lager
Næste startdato: 24-06-2024
Varighed: 3 dage
Sommerstiklinger
Næste startdato: 25-06-2024
Buketter fra grøftekanten
Næste startdato: 29-06-2024
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 01-07-2024
Varighed: 3,6 dage
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank
Næste startdato: 01-07-2024
Varighed: 4,7 dage
Avanceret rework teknik for operatører
Næste startdato: 08-07-2024
Varighed: 5 dage
Arbejdsmiljøuddannelse
Næste startdato: 05-08-2024
Daglig erhvervsrengøring for F/I samt Dansk
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 05-08-2024
Varighed: 30 dage
Lagerøkonomi
Næste startdato: 05-08-2024
Varighed: 5 dage
Træer og buske om sommeren
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 05-08-2024
Varighed: 15 dage
Almen fødevarehygiejne for tosprogede
Næste startdato: 12-08-2024
Varighed: 5 dage
Anvendelse af faldsikringsudstyr
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 12-08-2024
Varighed: 1 dag
Basiskursus for anlægsgartnere
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 12-08-2024
Varighed: 20 dage
Biodiversitet i anlægsgartnerfaget
Næste startdato: 12-08-2024
Varighed: 2 dage
Grøn omstilling inden for den grønne branche
Næste startdato: 14-08-2024
Varighed: 3 dage
Medspiller til grøn omstilling i produktionen
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 14-08-2024
Varighed: 3 dage
Etablering af biodiverse anlæg
Næste startdato: 19-08-2024
Varighed: 2 dage
Jagttegnslæreruddannelsen
Næste startdato: 21-08-2024
Pleje af dynamisk Bynatur
Næste startdato: 21-08-2024
Varighed: 3 dage
Okulation (Podning)
Næste startdato: 23-08-2024
Gaffelstabler certifikatkursus A, 5 dage
Næste startdato: 26-08-2024
Varighed: 5 dage
Årstidens blomsterbinderi
Næste startdato: 26-08-2024
Varighed: 4 dage
Grundtilberedning
Garantikursus
Næste startdato: 27-08-2024
Varighed: 3 dage
Mikrofiberrengøring
Næste startdato: 29-08-2024
Varighed: 1 dag
Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere
Næste startdato: 02-09-2024
Varighed: 5 dage
Måling og vurdering af rengøringskvalitet
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 02-09-2024
Varighed: 4 dage
Motorsav til hobbyfolket
Næste startdato: 04-09-2024
Biodiversitet i haven
Næste startdato: 05-09-2024
Avanceret loddeteknik, SMT komponenter
Næste startdato: 09-09-2024
Varighed: 5 dage
Lean Kørekort
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 09-09-2024
Varighed: 10 dage
Personlig planlægning af rengøringsarbejdet
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 10-09-2024
Varighed: 2 dage
RKV før erhvervsuddannelse for voksne - industriop
Garantikursus
Næste startdato: 10-09-2024
Varighed: 1 dag
El-låse og overvågning, ejendomsservice
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 16-09-2024
Varighed: 3 dage
Grandækning grundlæggende
Næste startdato: 16-09-2024
Varighed: 2 dage
Naturens spisekammer
Næste startdato: 16-09-2024
Varighed: 5 dage
Grandækning udvidet
Næste startdato: 18-09-2024
Varighed: 2 dage
Tryghedsskabende aktiviteter, ejendomsservice
Næste startdato: 19-09-2024
Varighed: 1 dag
Hygiejne på skoler og institutioner
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 23-09-2024
Varighed: 2 dage
Planteliv, økologi og miljølære
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 23-09-2024
Varighed: 15 dage
Hospitalshygiejne
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 25-09-2024
Varighed: 2 dage
Intro sneryd og glatførebekæmpelse på vejbaner
Garantikursus
Næste startdato: 26-09-2024
Varighed: 1 dag
Betjening og vedligeh. af større gartnermaskiner
Næste startdato: 30-09-2024
Varighed: 10 dage
Enhedslaster
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 30-09-2024
Varighed: 5 dage
Etablering af basis for tagbeplantning m. belæg.
Næste startdato: 30-09-2024
Varighed: 4 dage
Fugning af betonelementer
Næste startdato: 30-09-2024
Varighed: 2 dage
Kirkegårdens traditioner, etik og arbejdsmiljø
Næste startdato: 30-09-2024
Varighed: 3 dage
Etab. af intensive taghaver
Garantikursus
Næste startdato: 07-10-2024
Varighed: 5 dage
Gaffeltruck for tosprogede
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 07-10-2024
Varighed: 15 dage
Opbevaring og forsendelse af farligt gods
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 07-10-2024
Varighed: 5 dage
Plænegræs, vækstforhold og gødning
Næste startdato: 07-10-2024
Varighed: 5 dage
Optimering af rengøringsmetoder og arbejdsgange
Næste startdato: 08-10-2024
Varighed: 2 dage
Menusammensætning
Garantikursus
Næste startdato: 09-10-2024
Varighed: 2 dage
Dyretransport - kompetencebevis - FJERKRÆ
Næste startdato: 10-10-2024
Varighed: 2,5 dage
Planter i plantekummer
Næste startdato: 14-10-2024
Varighed: 2 dage
Plænegræs, ukrudt, skadevoldere og pleje
Næste startdato: 14-10-2024
Varighed: 5 dage
Indsamling af frø
Næste startdato: 16-10-2024
Beskæring 1
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 21-10-2024
Varighed: 5 dage
Ejendomsdrift, forebyggelse af skader og eftersyn
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 21-10-2024
Varighed: 3 dage
Kørsel med modulvogntog
Næste startdato: 21-10-2024
Varighed: 3 dage
Rørlæggeruddannelsen
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 21-10-2024
Varighed: 40 dage
Ergonomi ved rengøringsarbejdet
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 22-10-2024
Varighed: 2 dage
Kranbasis - Teleskoplæsser m. kranløft over 8 tm
Næste startdato: 24-10-2024
Varighed: 7 dage
Jule- og kirkegårdsbinderi
Næste startdato: 28-10-2024
Varighed: 5 dage
Tilberedning af det varme og kolde køkken - trin 2
Næste startdato: 30-10-2024
Varighed: 2 dage
Dørmandsuddannelsen - grundlag for autorisation
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 04-11-2024
Varighed: 9 dage
Maskinbetjening jordarbejde, grønne anlæg
Næste startdato: 11-11-2024
Varighed: 5 dage
Avanceret loddeteknik, HMT komponenter
Næste startdato: 18-11-2024
Varighed: 5 dage
Anlæg i beton-, natursten og træ
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 02-12-2024
Varighed: 15 dage
Begravelsesbinderi og vareeksponering
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 02-12-2024
Varighed: 15 dage
Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat
Næste startdato: 02-12-2024
Varighed: 10 dage
Havedesign ved brug af IT-programmer
Næste startdato: 09-12-2024
Varighed: 5 dage
Grundlæggende anlægsteknik
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 06-01-2025
Varighed: 15 dage
Træer og buske om vinteren, besk. og plejep.
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 06-01-2025
Varighed: 20 dage
Anlæg i betonsten, buede linier
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 27-01-2025
Varighed: 15 dage
Design af grønne anlæg
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 03-02-2025
Varighed: 10 dage
Betonmager 1
Garantikursus
Næste startdato: 10-02-2025
Varighed: 15 dage
Anlæg i natursten, træ og vand
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 24-02-2025
Varighed: 15 dage
Plantevækst og etablering af grønne anlæg
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 03-03-2025
Varighed: 15 dage
Teleskoplæsser Certifikat + Kranbasis Certifikat
Næste startdato: 10-03-2025
Varighed: 10 dage
12.timers førstehjælp
Næste startdato: 17-03-2025
Sikkerhed og vedligholdelse af stadions mv.
Garantikursus
Næste startdato: 24-03-2025
Varighed: 5 dage
Miljø og biologiske forhold i grønne anlæg
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Næste startdato: 31-03-2025
Varighed: 5 dage
Stentilhugning for anlægsgartnere
Garantikursus
Næste startdato: 16-06-2025
Varighed: 10 dage
ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1 + Klasse 7
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2,9 dage
ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 7
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2,3 dage
ADR Specialiseringskursus - Klasse 7
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 1,3 dage
ADR Specialiseringskursus - Tank
Varighed: 1,9 dage
Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 3 dage
Affaldshåndtering, ejendomsservice - modul 1.
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 3 dage
Affaldshåndtering, ejendomsservice - modul 2.
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Afvanding og nedsivning fra belægningsarealer
Garantikursus
Varighed: 5 dage
Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 3 dage
Ajourføring for chauffører af mejeriprodukter
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Ajourføring for dyretransportchauffører
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Ajourføring for entreprenørchauffører
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Ajourføring for kranførere
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Ajourføring for kølevognschauffører
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Ajourføring for renovationschauffører
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Ajourføring for rutebuschauffører
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Ajourføring i kørsel med el-busser
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 1 dag
Ajourføring i kørsel med el-lastbiler
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 1 dag
Almen fødevarehygiejne for F/I
Varighed: 5 dage
Ambercon h 1
Varighed: 10 dage
AMU Nord EU-Efteruddannelse for buschauffører
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 5 dage
Anhugning og komplekse løfteopgaver 1
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 5 dage
Anhugning og komplekse løfteopgaver 2
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 10 dage
Anhugning på byggepladsen
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 3 dage
Anlægsgartnerprojekt
Varighed: 20 dage
Anretning & Ergonomi
Varighed: 5 dage
Anretning og menusammensætning
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 3 dage
Anvende regneark til beregninger og præsentation
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Anvendelse af 5-S modellen for operatører
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Anvendelse af bygge- og anlægstegninger
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 3 dage
Anvendelse af emballage for operatører
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 3 dage
Anvendelse af hånd- og maskinværktøj i Byggeriet
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Anvendelse af LEAN værktøjer i produktionen
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 5 dage
Anvendelse af lokalvisende procesmåleudstyr
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Anvendelse af produktionsdata
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 3 dage
Anvendelse af præsentationsprogrammer
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Anvendt tegningsforståelse
Varighed: 5 dage
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
6 Ugers jobrettet uddannelse
Arbejdsmiljø og førstehjælp ved rengøringsarbejdet
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 4 dage
Arbejdsplatforme - Flytning
Varighed: 2 dage
Arbejdsplatforme - Montage
Varighed: 3 dage
Arbmiljø - Sikkerhed, sundhed og APV på byggeplads
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Automatiske anlæg på lager
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 3 dage
Befordring af fysisk handicappede med liftbil
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Befordring af fysisk handicappede med trappemaskin
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 1 dag
Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Beregning af strakstilbud
Varighed: 3 dage
Betjening af minigravere og minilæssere
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Betjening af udendørs maskiner, ejendomsservice
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 4 dage
Beton - Industriel produktion
Varighed: 4 dage
Beton- blanding og udstøbning
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 5 dage
Betonbestilling
Varighed: 5 dage
Betonblander - Drift og vedligehold
Garantikursus
Varighed: 2 dage
Betonmager 2
Varighed: 15 dage
Betonmager 3
Varighed: 15 dage
Betonmager 4
Varighed: 15 dage
Betonmager 5
Varighed: 15 dage
Betonmager 6
Varighed: 15 dage
Betonteknologi
Varighed: 5 dage
Billettering og kundeservice
Varighed: 5 dage
Billettering og kundeservice
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 3 dage
Blyfri manuel lodning
Varighed: 2 dage
Blyfri manuel lodning
Varighed: 2 dage
Borgere med misbrugsproblemer
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 5 dage
Brug af evakueringsstol
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 1 dag
Brug af lean i teams
Varighed: 1 dag
Brug af pc på arbejdspladsen
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 3 dage
Brug af takograf og takografkort
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 1 dag
Brødbagning for gastronomer
Varighed: 3 dage
Byggepladslogistik
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Byggesagsforløb, ejendomsservice
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 3 dage
Bælgfrugters tilberedning, konsistens og smag
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Bæredygtig fisk og skaldyr
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Bæredygtig madfremstilling
Varighed: 2 dage
Bæredygtig produktion
Varighed: 2 dage
Bæredygtig produktion af mad og fødevarer
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Bæredygtighed i værtskab, service og oplevelser
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Bæredygtighed på hotel og restaurant
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
CAD - 2D på byggepladsen
Varighed: 3 dage
CAD - 3D på byggepladsen
Varighed: 3 dage
Daglig erhvervsrengøring
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 10 dage
Daglig erhvervsrengøring for F/I
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 20 dage
Daglig erhvervsrengøring med Dansk for tosprogede
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 50 dage
Dagrenovation - kørsel
Varighed: 3 dage
Dagrenovation - sikkerhed
Varighed: 2 dage
Danske egnsretter
Varighed: 2 dage
Danske tapas
Varighed: 2 dage
De 7 kostråd anvendt i professionelle køkkener
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Design og automatisering af regneark
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Destillationsteknik
Varighed: 5 dage
Det klimavenlige køkken
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Digitalisering i produktionen 1
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Digitalisering i produktionen 2
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 3 dage
Drift af varmeanlæg, ejendomsservice
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 6 dage
Drikkevarer i cafeteria og kantine
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 1 dag
Dyretransport - håndtering på samlesteder
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 3 dage
Dyretransport - kompetencebevis
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Effektivisering for operatører i procesindustrien
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 3 dage
Ejendomsdrift, budgettering, ejendomsservice
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 3 dage
Ekstensivt plejede arealer
Varighed: 5 dage
E-mail til jobbrug
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Emballage, anvendelse og bortskaffelse ved lagerar
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Ergonomi - Handicaphjælper/Bruger
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2,4 dage
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Ergonomi ved vinduespudsning
Varighed: 1 dag
Erhvervsaffald
Varighed: 2 dage
Etablering af teams
Varighed: 2 dage
EU efteruddannelse for bus chauffører
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 5 dage
EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
EU-Efteruddannelse for TURIST buschauffører
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 5 dage
Finisharbejde på hærdet beton
Varighed: 3 dage
Fletning af dokumenter til masseproduktion
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 1 dag
Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Forarbejdning af råvaretyper
Varighed: 2 dage
Forebyggelse af uheld for erhvervschauffører
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 1 dag
Forflytningsvejlederuddannelsen
Varighed: 7 dage
Formbygning til betonstøbning - enkle løsninger
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 5 dage
Forskalling - intro til traditionel forskalling
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 10 dage
Forskalling - Introduktion til enkle løsninger
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 5 dage
Forskalling - Introduktion til specielle løsninger
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 5 dage
Forædling af fisk
Varighed: 3 dage
Fremstilling af supper og saucer 1
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Fællesvaskerier og hvidevarer, ejendomsservice
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 3 dage
Følgeskadestop og akutindsats
Varighed: 3 dage
Gastronomen som vært
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Graffiti-fjernelse
Varighed: 1 dag
Grund rengøring + Intro rengøring i private hjem
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 3 dage
Grundlæggende bæredygtighed i bygge- og anlægsbra.
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Grundlæggende el-lære for operatører - AC
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 3 dage
Grundlæggende el-lære for operatører - DC
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 3 dage
Grundlæggende flakkøretøjer
Varighed: 2 dage
Grundlæggende kørsel med el-busser
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 3 dage
Grundlæggende kørsel med el-lastbiler
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 3 dage
Grundlæggende pneumatik for operatører
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 3 dage
Grundlæggende procesforståelse på lagerområdet
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 3 dage
Grundlæggende rengøringshygiejne
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 3 dage
Grundlæggende Rengøringshygiejne, del 2
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 1 dag
Grundlæggende reworkteknik
Varighed: 5 dage
Grundlæggende teknologiforståelse på lagerområdet
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 3 dage
Grundtilberedning
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 5 dage
Græs, pleje - ajourføring
Varighed: 3 dage
Græspleje og analyser
Varighed: 5 dage
Grønt smørrebrød i professionelle køkkener
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 1 dag
Handicaphjælper & Bruger (Forflytningskundskab)
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2,4 dage
Havedesign, perspektivtegning
Varighed: 10 dage
Håndfiletering af fisk
Varighed: 5 dage
Håndtering af data i virksomhedens it-systemer
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Håndtering af uheld og ulykker
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 3 dage
Håndtering og strukturering af længere tekster
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 1 dag
Indeklima og ventilationsanlæg, ejendomsservice
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 5 dage
Indendørsbeplantning
Varighed: 11 dage
Indskrivning og formatering af mindre tekster
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Industriel fremstilling af bloksten - Avanceret
Garantikursus
Varighed: 2 dage
Innovation i produktionen
Varighed: 3 dage
Innovativt smørrebrød
Varighed: 3 dage
Insekter i madlavning
Varighed: 1 dag
Inspektion for operatører i procesindustrien
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Instruktion og oplæring på procesanlæg
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 3 dage
International godstransport
Varighed: 5 dage
Introduktion til bæredygtig omstilling
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Introduktion til førstehjælp på jobbet
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 0,4 dage
Introduktion til loddeteknik
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Introduktion til offentlig servicetrafik
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 1 dag
Introduktion til rengøring i private hjem
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
IPM - greenkeeper
Varighed: 2 dage
IT på byggepladsen
Varighed: 2 dage
Jobrelateret brug af styresystemer på pc
6 Ugers jobrettet uddannelse
Kalkulation i køkkenet - trin 1
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 1 dag
Kanban-styring for operatører
Varighed: 2 dage
Kirkegårde, græsplæner
Varighed: 3 dage
Kirkegårdens planter
Varighed: 3 dage
Kirkegårdens planter
Varighed: 2 dage
Klinisk risikoaffald
Varighed: 2 dage
Kloakering - Aut. Kloakmesterarbejde i praksis
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 10 dage
Kloakering - digital tegning af afløbsplaner
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 3 dage
Kloakering - El-udstyr i pumpebrønde
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 1 dag
Kloakering - Funktionen fagligt ansvarlig
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 10 dage
Kloakering - Montering af rottespærrer
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 1 dag
Kloakering - Udførelse af afløbsinstallationer
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 16 dage
kloakmesteruddannelsen
Varighed: 42 dage
Kommunikation i teams
Varighed: 2 dage
Kommunikation og konflikthåndtering - service
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 3 dage
Kommunikation, ejendomsservice
Varighed: 2 dage
Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Konflikthåndtering
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 3 dage
Koordinering af teltmontage
Varighed: 5 dage
Kranbasis, suppleret med samløft med kraner, på ENGELSK
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 10 dage
Kundeservice
Varighed: 3 dage
Kunstgræs
Varighed: 5 dage
Kunstgræs og hybridgræs
Varighed: 5 dage
Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 10 dage
Kvalitetsstyring i virksomheder
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Kvalitetsvurdering af fisk
Varighed: 2 dage
Køre- og hviletidsregler
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 1 dag
Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 1 dag
Kørsel med modulvogntog
Varighed: 2 dage
Kørsel med specielle busser
Varighed: 2 dage
Kørsel med sættevogn
Varighed: 5 dage
Kørsel med sættevogn
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 5 dage
Kørsel med turistliftbus
Varighed: 2 dage
Lagerarbejde med anvendelse af RFID
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Lagerøkonomi
Varighed: 5 dage
Landbrugsmaskiner, Hydraulik
Varighed: 5 dage
Lasernivellering
Varighed: 1 dag
Lean support i produktionen
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Love og regler i vejtransporten
Varighed: 5 dage
Mad til take away
Varighed: 1 dag
Mad til vegetarer og veganere 1
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 3 dage
Mad til vegetarer og veganere 2
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Manøvrering gaffeltruck, stabler og færdselslære.
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 3 dage
Maskiner
Varighed: 2 dage
Maskinoperatør på betonfabrik 4
Garantikursus
Varighed: 4 dage
Materialekendskab
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 1 dag
Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Mere grønt i kendte retter i professionelle køkken
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 1 dag
Miljø- og energioptimering 1, ejendomsservice
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 16 dage
Mobile kraner >8-30 tonsmeter
Varighed: 5 dage
Montering af betonelementer
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 5 dage
Måling og vurdering af rengøringshygiejne
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Naturen som oplevelsesrum
Varighed: 5 dage
Nivellering
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 5 dage
Ny i rollen som sjakbajs
Varighed: 2 dage
Ny teknologi i produktionen
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Olie og polishbehandlede gulve
Varighed: 4 dage
Oliebehandlede gulve
Varighed: 2 dage
Opbygning af boldbaner
Varighed: 5 dage
Opdatering af HACCP/egenkontrol
Varighed: 2 dage
Operatør vedligeh. L-AUS arbejde i produktionen 1
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 1 dag
Operatør vedligeh. L-AUS arbejde i produktionen 2
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 1 dag
Operatør vedligehold, L-AUS arbejde i produktionen
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Operatør vedligehold, procesmåleudstyr
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 3 dage
Operatør vedligehold, trykluft
Varighed: 2 dage
Operatør vedligehold, vakuum
Varighed: 1 dag
Oprette og anvende regneark
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 1 dag
Opstillinger og layout i tekst
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Optimal lastning og losning på lagre og terminaler
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 1 dag
Periodisk rengøring
Varighed: 3 dage
Personbefordring med lille bus
Varighed: 30 dage
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 5 dage
Planlægning af teltopstilling
Varighed: 5 dage
Plantebaseret mad i professionelle køkkener
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 3 dage
Plantefars i professionelle køkkener
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 1 dag
Plantehåndtering
Varighed: 3 dage
Plantekundskab og plantepleje
Varighed: 10 dage
Plejeteknik - ajourføring
Varighed: 1 dag
Plænegræs, ukrudt, skadevoldere og pleje
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 5 dage
Polishbehandlede gulve
Varighed: 2 dage
Produktion af convenience food
Varighed: 3 dage
Produktionsoptimering
Varighed: 3 dage
Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 1 dag
Produktionsstyring
Varighed: 7 dage
Radonsikring i byggeriet
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 1 dag
Redskaber og metoder
Varighed: 1 dag
Rengøring af boligtekstiler
Varighed: 2 dage
Rengøring af transportmidler
Varighed: 3 dage
Rengøringskemi
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Rengøringskvalitet
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Rengøringsmaskiner
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Rengøringsudstyr
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Rengøringsudstyr og -metoder
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 4 dage
Reparation af SMD print
Varighed: 5 dage
Restaurantledelse 1
Varighed: 5 dage
RKV Anlægsgartner
Varighed: 5 dage
RKV rengøring/serviceassistent
Varighed: 5 dage
RKV struktør
Varighed: 5 dage
Robotbetjening for operatører
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 5 dage
Rutebilkørsel udbud
Varighed: 5 dage
Rutebuschauffør
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 4 dage
Rutebuschaufførens arbejdsopgaver
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 3 dage
Råd og svamp - udbedring af skimmelsvampeskader
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Råvarer i køkkenet - trin 1
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Råvarer i køkkenet - trin 2
Varighed: 2 dage
Salg og service i gæstebetjening
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 1 dag
Samarbejde i grupper i virksomheden
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Samarbejde i teams
Varighed: 2 dage
Selvevaluering i praksis
Varighed: 2 dage
Service i rengøringsarbejdet
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Sidemandsoplæring
Varighed: 2 dage
Sidemandsoplæring
Varighed: 2 dage
Sikker adfærd - nul arbejdsulykker
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 1 dag
Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 1 dag
Sjakbajsen som leder
Varighed: 2 dage
Skadevoldere - greenkeeper
Varighed: 2 dage
Skimmel
Varighed: 2 dage
Slap armering - trin 1
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 5 dage
Slap armering - trin 2
Varighed: 5 dage
Slap armering - trin 3
Varighed: 5 dage
Smagen i centrum
Varighed: 2 dage
SMT 1 Lodning af SMD komponenter
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 5 dage
Smørrebrødskøkken - trin 1
Varighed: 2 dage
Smørrebrødskøkken - trin 2
Varighed: 2 dage
Smørrebrødsværkstedet
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 3 dage
Standardisering af virksomhedens dokumenter
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 1 dag
Statistik for operatører
Varighed: 1 dag
Stillads - anvendelse og sikkerhed
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 1 dag
Stregkoder og håndterminaler
Varighed: 2 dage
Sundhed og ernæring
Varighed: 5 dage
Sushi - krav og kreativitet
Varighed: 3 dage
Svømmebade
Varighed: 5 dage
Søg og anvend informationer fra internettet
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 1 dag
Tavlemøder
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 1 dag
Teamkoordinator rollen
Varighed: 2 dage
Teknologi og optimering på lager og terminalområde
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Tekster til nettet - formulering og opbygning
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Tilberedning af kolde og lune anretninger
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 3 dage
Trafikselskabet, kundeservice og billettering
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 2 dage
Transportpapirer inden for vejtransport
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 1 dag
Trappevask
Varighed: 1 dag
Træbiologi, træpleje og byøkologi
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 5 dage
Trækundskab i bymiljøer
Varighed: 5 dage
Træpleje og livsbetingelser
Varighed: 5 dage
Træpleje og sundhedsforhold
Varighed: 5 dage
Træpleje og vækstudvikling
Varighed: 5 dage
Udvikling af teams
Varighed: 1 dag
Uorganisk kemi for operatører i procesindustrien
6 Ugers jobrettet uddannelse
Varighed: 5 dage
Vandhuls - og vandløbsøkologi
Varighed: 5 dage
Vandskader
Varighed: 3 dage