Toggle navigation

Personbefordring med bus

07-11-2022
Personbefordring med bus
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
30 dage Daghold
02-01-2023
Personbefordring med bus
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
30 dage Daghold
20-02-2023
Personbefordring med bus
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
30 dage Daghold
11-04-2023
Personbefordring med bus
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
30 dage Daghold
02-06-2023
Personbefordring med bus
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
30 dage Daghold

Kursusinformation

Kørekort til bus

Tag dit kørekort til bus hos AMU Nordjylland, Aalborg, Nørresundby, Løgstør eller Hobro.
Info om fag

Målgruppe: Personer, der ønsker at kunne fungere som buschauffør i den kollektive trafik eller turistbusbranchen.

Beskrivelse: Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene bussen og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.

Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort, kategori D-EP jf. gældende myndighedskrav beskrevet i bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D).

Deltageren kan jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport:
• Føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed for passagererne og færdselssikkerheden i øvrigt.
• Servicere forskellige kundebehov.
• Vurdere nødsituationer, og udføre livreddende førstehjælp.
• Anvende regler for personbefordring.

Deltageren har viden om:
• Reglerne for arbejdstid og køre- og hviletid
• Fysisk og psykisk sundhed

Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om buspassagerers rettigheder.

Fagnummer: 40531 Personbefordring med bus Varighed 30 dage AMU-pris: DKK 3.840,00 Uden for målgruppe: DKK 34.142,50