Toggle navigation
Bus_persontransport_header

Personbefordring med bus

13-11-2023
Personbefordring med bus
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
30 dage Daghold
02-01-2024
Personbefordring med bus
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
30 dage Daghold Garantikursus
19-02-2024
Personbefordring med bus
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
30 dage Daghold Garantikursus
11-04-2024
Personbefordring med bus
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
30 dage Daghold Garantikursus
31-05-2024
Personbefordring med bus
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
30 dage Daghold Garantikursus
02-10-2023
Personbefordring med bus
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
30 dage Daghold Garantikursus
1 hold er skjult, klik her for at vise alle

Kursusinformation

Kørekort til bus

Tag dit kørekort til bus hos AMU Nordjylland, Aalborg, Nørresundby, Løgstør eller Hobro.
Korekort_til_bus_hos_AMU_Nordjylland
Info om fag
40531 - Personbefordring med bus

Målgruppe: Personer, der ønsker at kunne fungere som buschauffør i den kollektive trafik eller turistbusbranchen.

Beskrivelse: Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene bussen og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.

Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort, kategori D-EP jf. gældende myndighedskrav beskrevet i bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D).

Deltageren kan jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport:
• Føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed for passagererne og færdselssikkerheden i øvrigt.
• Servicere forskellige kundebehov.
• Vurdere nødsituationer, og udføre livreddende førstehjælp.
• Anvende regler for personbefordring.

Deltageren har viden om:
• Reglerne for arbejdstid og køre- og hviletid
• Fysisk og psykisk sundhed

Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om buspassagerers rettigheder.

Fagnummer: 40531 Personbefordring med bus Varighed 30 dage AMU-pris: DKK 4.020,00 Uden for målgruppe: DKK 35.578,00