Toggle navigation
Bus_persontransport_header

Personbefordring med bus

31-05-2024
Personbefordring med bus
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
30 dage Daghold Garantikursus
12-08-2024
Personbefordring med bus
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
30 dage Daghold Garantikursus
23-09-2024
Personbefordring med bus
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
30 dage Daghold Garantikursus
11-11-2024
Personbefordring med bus
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
30 dage Daghold Garantikursus
13-01-2025
Personbefordring med bus
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
30 dage Daghold
03-03-2025
Personbefordring med bus
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
30 dage Daghold
28-04-2025
Personbefordring med bus
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
30 dage Daghold

Kursusinformation

Kørekort til bus

Tag dit kørekort til bus hos AMU Nordjylland. Denne seks ugers uddannelse giver dig kørekort D.
Korekort_til_bus_hos_AMU_Nordjylland

Målgruppe

Kurset "Personbefordring med bus" er til dig, der enten allerede arbejder med mennesker eller ønsker at gøre det. Hos AMU Nordjylland kan du tage kørekort til bus og gennemgå vores kurser, hvor du lærer alt fra fremragende kundeservice til sikkerhed i trafikken og energieffektiv kørsel. Så er du klar til at arbejde inden for den kollektive trafik eller turistbusindustrien.

Du skal have kørekort til personbil, være fyldt 21 år, have en ren straffeattest samt kunne erhverve en lægeerklæring kategori 2

Beskrivelse

Du bliver uddannet til at kunne føre og betjene en bus på en sikker og forsvarlig måde. Vi lægger vægt på din evne til at vurdere både din egen adfærd og andre trafikanters handlinger for at sikre tryg og ansvarlig kørsel.

Du får kørekort til kategori D-EP i overensstemmelse med gældende myndighedskrav, som er beskrevet i undervisningsplanen for køreuddannelse til stor bus (kategori D).

Du lærer

  • at føre køretøjet med fokus på passagerernes sikkerhed og generel trafiksikkerhed.
  • at imødekomme forskellige kundebehov.
  • at evaluere nødsituationer og yde livreddende førstehjælp.
  • at anvende regler for personbefordring.
  • reglerne for arbejdstid og køre- og hviletid.
  • noget om fysisk og psykisk sundhed i relation til chaufføropgaver.
Uddannelsen opfylder ligeledes kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om buspassagerers rettigheder, hvilket bidrager til at sikre en helhedsorienteret og omfattende uddannelse inden for buschaufførfaget.

Tag kørekortet som 6-ugers jobrettet uddannelse hos AMU Nordjylland

Hvis du har været ledig i mere end 5 uger, har du ret til 6-ugers jobrettet uddannelse, som du med fordel kan anvende til at tage kørekort til bus. AMU Nordjylland tilbyder et omfattende 8-ugers forløb, hvor de ekstra to uger service bliver bevilget af Jobcentret. Læs mere om det udvidede kursus her.
Info om fag
40531 - Personbefordring med bus

Målgruppe: Personer, der ønsker at kunne fungere som buschauffør i den kollektive trafik eller turistbusbranchen.

Beskrivelse: Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene bussen og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.

Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort, kategori D-EP jf. gældende myndighedskrav beskrevet i bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D).

Deltageren kan jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport:
• Føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed for passagererne og færdselssikkerheden i øvrigt.
• Servicere forskellige kundebehov.
• Vurdere nødsituationer, og udføre livreddende førstehjælp.
• Anvende regler for personbefordring.

Deltageren har viden om:
• Reglerne for arbejdstid og køre- og hviletid
• Fysisk og psykisk sundhed

Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om buspassagerers rettigheder.

Fagnummer: 40531 Personbefordring med bus Varighed 30 dage AMU-pris: DKK 6.240,00 Uden for målgruppe: DKK 37.381,00