Toggle navigation
Operat__rkurser_header

Energi og produktion, Bio- og termisk energi

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Info om fag
21699 - Energi og produktion, Bio- og termisk energi

Målgruppe: Kurset er udviklet til personer med en procesoperatøruddannelse eller med lignende kompetencer, der i forhold til deres nuværende eller fremtidige job og karriere har ønske om/behov for viden og færdigheder inden for grøn energi og produktion.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren:
Viden om biogas og biobrændstof fremstillet på basis af biologiske, vegetabilske, animalske og andre råvarer/spildprodukter via fysiske-, kemiske- og biologiske enhedsoperationer.
Viden om overvågning og optimering af produktion, håndtering, lagring, transport og anvendelse af biogas (biogas forsyningsvirksomhed, spildevandsanlæg, gårdanlæg mv.) på basis af biologiske, vegetabilske og animalske råvarer/spildprodukter med tilhørende opgradering af biogassen til eks. indføring på naturgasnet.
Viden om overvågning og optimering af produktion, håndtering, lagring, transport og anvendelse af biobrændstof på basis af biologiske, vegetabilske og animalske råvarer/spildprodukter.
Viden om de specielle sikkerhedsmæssige forhold, som er gældende i forbindelse med biogas og biobrændstof.
Viden om termisk energi (fjernvarme/overskudsvarme) fremstillet på basis af energiudnyttelse ved eks. afbrænding/anden energiudnyttelse af biomasse, biologiske, vegetabilske, animalske og andre råvarer/spildprodukter eller udnyttelse af proces spildvarme, varmpumpeteknologi, solfanger eller geotermisk.
Viden om overvågning og optimering af produktion, levering, distribution og anvendelse af termisk energi fremstillet ved eks. afbrænding/anden energiudnyttelse af biologiske, vegetabilske, animalske, biomasse og andre råvarer/spildprodukter eller udnyttelse af proces spildvarme, varmpumpeteknologi, solfanger eller geotermisk.
Viden om de specielle sikkerhedsmæssige forhold, som er gældende i forbindelse med termisk energi.

Efter gennemført kursus kan deltageren med fokus på produktion:
Arbejde med fremstilling af biogas og biobrændstof på basis af biologiske, vegetabilske, animalske og andre råvarer/spildprodukter via fysiske-, kemiske- og biologiske enhedsoperationer.
Sikkerheds- og driftsmæssigt korrekt overvåge og deltage i optimering af produktion, håndtering, lagring, transport og anvendelse af biogas (biogas forsyningsvirksomhed, spildevandsanlæg, gårdanlæg mv.) på basis af biologiske, vegetabilske og animalske råvarer/spildprodukter med tilhørende opgradering af biogassen til eks. indføring på naturgasnet.
Sikkerheds- og driftsmæssigt korrekt overvåge og deltage i optimering af produktion, håndtering, lagring, transport og anvendelse af biobrændstof på basis af biologiske, vegetabilske og animalske råvarer/spildprodukter.
Agere korrekt i forhold til de specielle sikkerhedsmæssige forhold, som er gældende i forbindelse med biogas og biobrændstof.
Arbejde med produktion, levering, distribution og anvendelse af termisk energi (fjernvarme/overskudsvarme) fremstillet på basis af energiudnyttelse ved eks. afbrænding/anden energiudnyttelse af biomasse, biologiske, vegetabilske, animalske og andre råvarer/spildprodukter eller udnyttelse af proces spildvarme, varmpumpeteknologi, solfanger eller geotermisk.
Sikkerheds- og driftsmæssigt korrekt overvåge og deltage i optimering af produktion, levering, distribution og anvendelse af termisk energi fremstillet ved eks. afbrænding/anden energiudnyttelse af biologiske, vegetabilske, animalske, biomasse og andre råvarer/spildprodukter eller udnyttelse af proces spildvarme, varmpumpeteknologi, solfanger eller geotermisk.
Agere korrekt i forhold til de specielle sikkerhedsmæssige forhold, som er gældende i forbindelse med termisk energi.

Fagnummer: 21699 Energi og produktion, Bio- og termisk energi Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 2.080,00 Uden for målgruppe: DKK 7.072,00