Toggle navigation
Teltopstiller_header

Planlægning af teltopstilling

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

Teltopstilling kræver god planlægning

På dette 5-dages kursus lærer du om:
Kundeønsker til en samlet opstillingspakke.
Information til kunder vedr. love, regler og forpligtelser ved teltudlejning.
At udarbejde lister over ressourceforbrug - både for materiel og medarbejdere.
At udarbejde et budget for en given opstillingsopgave.
Info om fag
49593 - Planlægning af teltopstilling

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod personer, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:
Præsentere følgende for kunden
En samlet opstillingspakke ud fra kundens ønsker.
En overordnet oversigt over opstillings-og nedtagningsforløbet, inkl. en oversigtsplan og en tidsplan.
En pladsfordelingsplan for en given indretning af telte.

Informere kunden om relevant lovgivning, regler og forpligtelser om
Teltenes konstruktioner, herunder
brug- anvendelse,
gældende regler,
brugers forpligtigelser og sikkerhedsmæssige tiltag, hvis der skulle opstå akutte situationer.

I forhold til ressourceforbrug
Udarbejde en materialeliste for nødvendigt materiel til en lovlig opstilling af telt/indretning med evt. påbyggede konstruktioner, herunder lovpligtige værnemidler samt hjælpemidler som f.eks. stiger eller lignende.
Planlægge transport af diverse materiel, der skal bruges til opgaven.
Udarbejde en oversigt over personalebehov under hensyntagen til den enkelte medarbejders kompetencer.

I forhold til økonomi
Udarbejde et budget, indeholdende de nødvendige poster for at kunne give en bæredygtig pris, herunder inddrages:
transportomkostninger
personaleomkostninger,
forsikringer,
slitage,
etc.

Fagnummer: 49593 Planlægning af teltopstilling Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 3.503,75