Toggle navigation
Bygninger_og_boliger_header

Teknisk service, konferenceudstyr, ejendomsservice

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Info om fag
48578 - Teknisk service, konferenceudstyr, ejendomsservice

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsserviceteknikere, ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere, som arbejder i bygninger med konferenceudstyr, f.eks. på kursussteder og ejendomme med mødelokaler.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

I forbindelse med elektronisk udstyr
Foretage eftersyn, mindre reparationer og vedligehold på elektronisk udstyr, der benyttes i
- Konferencelokaler
- Mødelokaler
- Undervisningslokaler
- Ved små scenearrangementer

Ved brug af elektronisk udstyr
Opstille og betjene mindre PA-anlæg.
Vælge korrekt mikrofontype og opsætte lys ved:
- Møder
- Konferencer
- Skolearrangementer

Beregne el-forbrug på det opstillede udstyr.

Ved billed- og filmpræsentationer
Installere og bruge relevant software på PC ved præsentationer af billeder og film.

Tilkoble forskellige projektortyper:
- LCD
- DLP
- OHP

Tilkoble kameraer.

Ved reparationer
Søge efter fejl og foretage mindre reparationer på forskellige stik- og kabeltyper.
Under reparationer tage hensyn til ESD-påvirkning.

Fagnummer: 48578 Teknisk service, konferenceudstyr, ejendomsservice Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 832,00 Uden for målgruppe: DKK 3.133,00