Toggle navigation
Anl__gsgartner_header

Etab. af intensive taghaver

07-10-2024
Etab. af intensive taghaver
Sandmosevej 486 9460 Brovst
5 dage Daghold
30-06-2025
Etab. af intensive taghaver
Sandmosevej 486 9460 Brovst
5 dage Daghold Garantikursus

Kursusinformation

Kursusindhold:

1. Etablering af grønne tage og taghaver:
   - Grønne tage og taghaver som en essentiel del af klimatilpasningsstrategier.
   - Praktiske færdigheder og teknikker inden for etablering af taghaver.
 
2. Optimering af de grønne områder i byerne:
   - Optimering af byarealer ved integration af grønne tage og taghaver.
   - Skabelse af behagelige og bæredygtige bymiljøer ved brug af grønne elementer.
 
3. Forretningsmuligheder og mersalg:
   - Identifikation af muligheder for mersalg i forbindelse med grønne tage.
   - Eksempler fra branchen, herunder virksomheder, der aktivt udnytter potentialet i grønne tage.
 
4. ESG Rapportering og bæredygtighed:
      - Grønne tage som en bæredygtig løsning og mulighed for at forbedre virksomhedens ESG-profil. Herunder forståelse af hvad ESG-rapportering (Miljø, Sociale forhold, Governance) er og dens betydning for virksomheder.  

Kursets udbytte:

Faglig kompetence:
Opnå praktiske færdigheder inden for etablering af grønne taginstallationer.
 
Forretningsforståelse:

Identificer forretningsmuligheder og lær at udnytte det stigende marked for grønne tage.
 
Bæredygtig praksis: 

Forstå, hvordan grønne tage kan bidrage til bæredygtig byudvikling og virksomhedens ESG-rapportering.
 
Netværksmuligheder: 
Skab forbindelser med fagfolk og virksomheder inden for branchen.
 
Deltag på vores kurser og bliv en nøglespiller i fremtidens grønne og bæredygtige byudvikling!
Atruimgaard_Navitas_Aarhus_1_1_
Info om fag
48699 - Etab. af intensive taghaver

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse i anlægsgartnerbranchen.

Beskrivelse: Deltageren kan etablere intensive bevoksninger på tage, omfattende vandreservoirmåtter, drænelementer, systemfilter og systemjord.

Deltageren kan etablere arealer med planter, buske, mindre træer og græsarealer ud fra kendskab til hvilke planter og træer der er egnede til at benytte i taghaver.

Deltageren kan udføre etablering og vedligeholdelse af anlæg under iagttagelse af gældende regler til bygninger og sikkerhed.

Fagnummer: 48699 Etab. af intensive taghaver Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 3.522,75