Toggle navigation
Bygninger_og_boliger_header

Arbejde med og på stiger, ejendomsservice

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Info om fag
48583 - Arbejde med og på stiger, ejendomsservice

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsserviceteknikere, ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

I forhold til sikkerhed
Arbejde sikkert med forskellige typer af løse stiger:
- Enkeltstiger
- Skydestiger
- Wienerstiger
- Stiger der bruges som gangbro

Risikovurdere en arbejdsopgave.
Medvirke til at minimere eller undgå ulykker ved arbejde, der foregår på stiger.

I forbindelse med arbejdsbetingede lidelser
Planlægge og udføre arbejdsopgaver på stige med fokus på at forebygge nedslidning

I forbindelse med informationer
Registrere stiger og anvende registrering som stigens logbog.
Indhente informationer om at arbejde med og på stiger i:
- Lovgivning
- Vejledninger fra Arbejdstilsyn
- Branchearbejdsmiljøråd
- Stigeleverandører

Fagnummer: 48583 Arbejde med og på stiger, ejendomsservice Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.691,50