Toggle navigation
greenkeeper_groundsman_header

Græs, ukrudt, sygdomme og skadedyr

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Info om fag
15981 - Græs, ukrudt, sygdomme og skadedyr

Beskrivelse: Kursisten kan i samarbejde med andre identificere forekommende ukrudt, skadedyr og sygdomme i græsarealer. Kursisten kan i samarbejde med andre udarbejde forslag til forebyggelse og bekæmpelse af ukrudt, skadedyr og sygdomme på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde. Kursisten kan i samarbejde med andre udarbejde forslag til tiltag, der fremmer livsbetingelser for mikroorganismer og regnormen i vækstlaget. Kursisten har kendskab til IPM bl.a. via kendskab til dokumentation og registreringsmetoder.

Fagnummer: 15981 Græs, ukrudt, sygdomme og skadedyr Varighed 12 dage AMU-pris: DKK 2.496,00 Uden for målgruppe: DKK 8.104,60