Toggle navigation
Lederudvikling_header

Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere

02-09-2024
Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold
04-11-2024
Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold

Kursusinformation

Kan du lide at lære fra dig og hjælpe nye kolleger? Og har du et ønske at gøre en forskel for andre mennesker? Så er mentoruddannelsen lige noget for dig. 

Igennem AMU Nordjyllands mentoruddannelse får du kompetencer til at hjælpe nyansatte ind i både job og arbejdsfællesskabet i din virksomhed. Du lærer bl.a. om aktiv lytning, samarbejde, konflikthåndtering og positiv feedback, og vi sætter fokus på, hvordan du bruger redskaberne aktivt i rollen som mentor. 

Du får desuden kendskab til, hvordan menneskers forskellige sociale og kulturelle baggrunde kan have indflydelse på arbejdsmiljøet, og du bliver klædt på til at vejlede nyansatte ift. kompetenceudvikling og efteruddannelse. 

Vi anbefaler, at der deltager mere end en person fra virksomheden, således at du under, mellem og efter kursusperioden har nogen at sparre med.

En mentor:

  • er en erfaren medarbejder, der tilknyttes en ny og mindre erfaren kollega (mentee).
  • stiller sin viden og erfaring til rådighed for en mentee.
  • kan fungere som fx praktikvejleder, sidemandsoplærer, elevkoordinator m.v.

Vil du være mentor? 

Mentorrollen er for dig, som kan lide at lære fra sig og hjælpe nye kolleger godt på vej i et nyt job. Du har et ønske om at gøre en forskel for et andet menneske, du har overskud, og du har lyst til at arbejde med dig selv. Som mentor udgør du en stor værdi for virksomheden, fordi du igennem erfaringsudveksling med den nye medarbejder sikrer, at vigtig viden og erfaring ikke går tabt. Samtidig bidrager du positivt til, at virksomheden får et socialt ansvarligt omdømme udadtil.

Info om fag
40805 - Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod erfarne medarbejdere både faglærte og ufaglærte, som har et godt kendskab til arbejdspladsens historie, værdier og kultur.

Beskrivelse: Deltagerne kan på baggrund af viden om mentorens jobfunktion, herunder muligheder og begrænsninger, hjælpe nyansatte ind i job og arbejdsfællesskab. Dette sker ud fra en viden om aktiv lytning, samarbejde og konfliktløsning samt konstruktivt feedback. Desuden kan deltagerne anvende viden om menneskers forskelligheder fx sociale, kulturelle og etniske, der kan have indflydelse på arbejdsmiljøet. Endelig kan deltagerne vejlede nyansatte om kompetenceudvikling og relevant lokal efteruddannelse.

Fagnummer: 40805 Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 3.503,75