Toggle navigation
Ejendomsservice_affaldshaandtering_AMU_Nordjylland

Affaldshåndtering, ejendomsservice - modul 2.

07-12-2023
Affaldshåndtering, ejendomsservice - modul 2.
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
2 dage Daghold Garantikursus
Info om fag
20802 - Affaldshåndtering, ejendomsservice - modul 2.

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod den lidt erfarne ejendomsfunktionær eller tekniske servicemedarbejder, der har viden om praktisk affaldshåndtering og behov for redskaber til at gå i dialog med brugere og beboere om at have medansvar for korrekt sortering af affald jf. lokale regler.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren
ud fra forståelse af egen placering i ”affaldskæden”
redegøre for de forskellige led og samarbejde mellem disse, herunder
skelne mellem sorteringsleddet, afhenter- og behandlingsleddet.

i forbindelse med vejledning
vejlede beboere og brugere i at sortere affald, som består af sammensatte materialer, hvor sortering i forhold til gældende fraktioner ikke er entydig
skelne mellem og benytte forskellige metoder til adfærdspåvirkning, som dokumenteret har vist sig at være effektive til at motivere fx ved affaldshåndtering,
benytte formidlingsmetoder bl.a. piktogrammer, ”fødder” på jorden m.fl.

i forbindelse med praktisk affaldshåndtering
iværksætte mindre initiativer, som er tilpasset egen praksis og hvor målet er at styrke sikkerheden ved beboeres og brugeres affaldshåndtering.
Sætte fokus på placering og indretning af miljøgårde/skure/pladser
Sikre at beboere og brugere får incitament til at følge de anvisninger, der er i lokalområdet og dermed være med til at sortere affaldet på den rette måde og blive ”affaldsambassadører.

Fagnummer: 20802 Affaldshåndtering, ejendomsservice - modul 2. Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 268,00 Uden for målgruppe: DKK 1.471,70