Toggle navigation
Beton_header

Betonprøvning - konstruktionsbeton

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Info om fag
49940 - Betonprøvning - konstruktionsbeton

Målgruppe: Kurset er udviklet til faglærte og ufaglærte medarbejdere, som er beskæftiget med udtagning af prøver i forbindelse med produktion af frisk beton.

Beskrivelse: Deltageren kan:
- Gennemføre normal modtagekontrol i forbindelse med betonblanding og udtage prøver af delmaterialerne.
- Udføre prøvning af beton iht. de relevante prøvningsmetoder efter DS/ EN 12350-serien og DS/EN 12390-serien samt ved tilvirke og lagre prøvelegemer iht. DS/EN 12390-2 jf. DS/EN 206 DK NA:2020 Kapitel U.2.4.
- Sikre at arbejdet udføres med korrekt kalibreret udstyr og medvirke ved vedligeholdelsen af udstyret.
- Indberette data til virksomhedens produktionsstatistik.
- Foretage forprøvning, prøvning af procesvand, prøvning af fugtindhold, prøvningsfrekvenser og behandling af afvigende produkter.
- Udføre arbejdet efter relevante anvisninger og gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning.

Deltageren har kendskab til og kan anvende testudstyr i laboratoriearbejde.

Fagnummer: 49940 Betonprøvning - konstruktionsbeton Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.159,50