Toggle navigation
Beton_header

Betonteknologi - fremstil., kontrol, levering m.m.

02-12-2024
Maskinoperatør på betonfabrik 3
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold Garantikursus

Kursusinformation

Info om fag
49941 - Betonteknologi - fremstil., kontrol, levering m.m.

Målgruppe: Kurset er udviklet til faglærte og ufaglærte medarbejdere, som er beskæftiget med produktion af frisk beton.

Beskrivelse: Med udgangspunkt i DS/EN 206 DK NA:2020 Kapitel U.2.1, U.2.2 og U.2.6 kan deltageren:
- Arbejde med fremstilling og levering af beton
- Udføre kontrol af betons konsistens
- Modtage, kontrollere og opbevare tilslag og råvarer.
- Deltage i optimering af recepter ud fra et økonomisk og bæredygtigt.
- Sikre at leverandørens ydeevnedeklarationer og certifikater lever op til gældende krav.
- Beregne V/C tal, sammensætte kornkurver og deltage i kvalitetsdokumentation
- Beregne modenhedsdøgn/hærdedøgn og anslå betonens styrkeudvikling ud fra temperaturoplysninger.
- Udføre arbejdet efter gældende krav til kvalitetssikring, sikkerhed, miljøforhold og arbejdsmiljø.
- Anvende god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet.

Uddannelsen gennemføres med én af følgende betontyper:
_____ Konstruktionsbeton
_____Tørbeton

Fagnummer: 49941 Betonteknologi - fremstil., kontrol, levering m.m. Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.159,50