Toggle navigation
greenkeeper_groundsman_header

Vandingsteknik på idrætsanlæg og golfbaner

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Info om fag
45174 - Vandingsteknik på idrætsanlæg og golfbaner

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der er beskæftiget med pasning af idrætsanlæg og golfbaner.

Beskrivelse: Deltageren kan udforme en ansøgning om tilladelse til vandindvinding i henhold til gældende regler på området.

Deltageren kan måle, registrere og beregne arealers vandforbrug og vandingsbehov samt føre vandingsregnskab under hensyntagen til de forskellige dyrknings – og beplantningsmæssige forhold.

Deltageren kan opstille, indstille og vedligeholde vandingsanlæg på idrætsanlæg og golfbaner samt foretage den nødvendige vinterklargøring.

Deltageren kan installere og justere edb-styrede vandingsprogrammer i forhold til anlæggets opbygning med henblik på at vurdere ressourceudnyttelsen ud fra optimale kriterier.

Fagnummer: 45174 Vandingsteknik på idrætsanlæg og golfbaner Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 2.080,00 Uden for målgruppe: DKK 6.795,50