Toggle navigation
Dyretransport_header

Dyretransport, ALLE DYR / Kompetencebevis

24-06-2024
Dyretransport, ALLE DYR / Kompetencebevis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold
19-08-2024
Dyretransport, ALLE DYR / Kompetencebevis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold
25-11-2024
Dyretransport, ALLE DYR / Kompetencebevis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold
06-01-2025
Dyretransport, ALLE DYR / Kompetencebevis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold
24-03-2025
Dyretransport, ALLE DYR / Kompetencebevis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold
23-06-2025
Dyretransport, ALLE DYR / Kompetencebevis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold

Info om fag
45867 - Dyretransport - håndtering på samlesteder

Målgruppe: Personale på samlepladser og i transportvirksomheder samt chauffører og ledsagere under transport af levende dyr.

Beskrivelse: Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning om beskyttelse af dyr under transport og på grundlag af kendskab til regelgrundlag og kontrol med dyretransporter, planlægning af dyretransporter, afgangssted/pålæsning, indretning og krav til transportmidlet, dyrs behov og adfærd, bedømmelse af dyrs transportegnethed, transportpraksis, omlæsning på mellemstationer, samlesteder og markeder, selvstændigt og efter gældende sikkerhedsbestemmelser håndtere og klargøre dyr til lastbiltransport, således at dyrene ikke påføres stress, smerte eller beskadigelse.

Fagnummer: 45867 Dyretransport - håndtering på samlesteder Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 3.366,10
45868 - Dyretransport - kompetencebevis

Målgruppe: Personale på samlepladser og i transportvirksomheder samt chauffører og ledsagere under transport af levende dyr.

Beskrivelse: Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning om beskyttelse af dyr under transport og på grundlag af kendskab til kørselsadfærdens betydning for dyr, dyrs adfærd og fysiologi samt bestemmelser for lange transporter udføre lastbiltransport af levende dyr.
Kan desuden føre logbog efter gældende regler samt iværksætte nødprocedurer i tilfælde af havari, mangel på ventilation, tilskadekomst og sygdom blandt dyrene samt tage de nødvendige skridt til eventuel aflivning.
Der erhverves kompetencebevis for chauffører, der udfører transporter af tamdyr af hestefamilien eller tamkvæg, -får, -geder, -svin eller fjerkræ.

Fagnummer: 45868 Dyretransport - kompetencebevis Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 2.327,40