Toggle navigation
Anl__gsgartner_header

Maskinbetjening jordarbejde, grønne anlæg

11-11-2024
Maskinbetjening jordarbejde, grønne anlæg
Sandmosevej 486 9460 Brovst
5 dage Daghold
28-04-2025
Maskinbetjening jordarbejde, grønne anlæg
Sandmosevej 486 9460 Brovst
5 dage Daghold Garantikursus

Kursusinformation

Målgruppe

Hvis du er en anlægsgartner, uanset om du er faglært eller ufaglært og søger eller allerede har beskæftigelse inden for anlægsgartnerbranchen, er dette kursus relevant for dig.


Beskrivelse

Du vil lære at udføre enkle arbejdsopgaver med mindre hydrauliske gravemaskiner, læssemaskiner og rendegravere i forbindelse med oprettelse og renovering af grønne områder. Du vil kunne vurdere forskellige maskintyper og deres egnethed til konkrete opgaver inden for anlægsgartnerentrepriser. Derudover vil du kunne anvende en arbejdscyklus samt grave- og læsseteknik, der prioriterer arbejdssikkerhed og miljøhensyn.

Du vil også lære at integrere kvalitetssikring, sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre miljø som en naturlig del af dit arbejde. Du vil kunne følge og anvende gældende regelsæt og vejledninger vedrørende arbejdsudførelse. Endelig vil du være i stand til at udføre daglig pasning og vedligeholdelse i overensstemmelse med instruktionsbøger.
Info om fag
40844 - Maskinbetjening jordarbejde, grønne anlæg

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse inden for anlægsgartnerbranchen.

Beskrivelse: Deltagerne kan udføre enkle arbejdsopgaver med mindre hydraulisk gravemaskiner, læssemaskiner og rendegravere i forbindelse etablering og renovering af grønne anlæg.
Deltagerne kan vurdere de forskellige typer maskiner og deres anvendelighed til konkrete opgaver inden for anlægsgartnerentrepriser, samt kan anvende en arbejdscyklus og en grave- og læsseteknik, der tilgodeser arbejdssikkerhed og miljøet.
Deltagerne kan inddrage kvalitetssikring, sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre miljø som en naturlig del af arbejdet og kan efterleve og gøre brug af gældende regelsæt og vejledninger vedr. arbejdets udførelse.
Deltagerne kan udføre daglig pasning og vedligeholdelse i henhold til instruktionsbøger.

Fagnummer: 40844 Maskinbetjening jordarbejde, grønne anlæg Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 5.017,75