Toggle navigation
Arbejdsmilj___og_organisation_header

Arbejdsmiljø og sikkerhed i industrien (F/I)

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Info om fag
48614 - Arbejdsmiljø og sikkerhed i industrien (F/I)

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til ufaglærte og faglærte personer, med dansk som andetsprog.

Beskrivelse: Deltageren har en grundlæggende viden om god dansk arbejdsmiljø- og sikkerhedskultur samt love & regler, vejledninger mv. på området i forhold til:
* Jobinstruktion og SOP’er med tilhørende APB/APV og udmeldinger fra AT og info fra BFA
* Beskyttelsesudstyr på maskiner og produktionsudstyr (låger, skærme, lysgitre mv.)
* Tekniske hjælpemidler (udsugning, løfteudstyr mv.)
* Anvendelse af personlige værnemidler (tøj, fodtøj, høreværn, briller, hjelm, maske mv.)
* Erhvervscertifikater og særlig uddannelse/instruktion (truck, varmt arbejde, stillads, §17, hygiejne,
epoxy og isocyanater, L-AUS mv.)
* Psykisk arbejdsmiljø
* Aktiv indsats ved uheld og ulykke (sikkerhed, vurdering, alarmering, elementær brandbekæmpelse
og førstehjælp)

Deltageren er bevidst om, at
* dansk lovgivning på arbejdsmiljøområdet kan adskille sig meget fra den, deltageren kender fra hjemlandet
* uforudsete hændelser mm aldrig berettiger til at gå på kompromis med arbejdsmiljøet og sikkerheden
* tilsidesættelse af arbejdsmiljøregler kan udløse straf til både arbejdstager og arbejdsgiver

På baggrund af sin viden kan deltageren efter kurset udføre sit arbejde arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssigt korrekt

Fagnummer: 48614 Arbejdsmiljø og sikkerhed i industrien (F/I) Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25