Toggle navigation
greenkeeper_groundsman_header

Opbygning af boldbaner

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Info om fag
44013 - Opbygning af boldbaner

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse inden for anlægsgartnerbranchen.

Beskrivelse: Deltageren kan medvirke ved opbygning af boldbaner ud fra kendskab til opbygningssystemer, herunder drænsystemer, drænlag og vækstlag.
Deltagerne kan identificere dårligt drænede baner og kan medvirke ved udførelse af løsning for afhjælpning af manglende eller dårlig dræning af boldbaner.
Deltagerne kan medvirke ved helt og delvis renovering eller omlægning af boldbaner, samt delarealer på disse ved brug af større anlægsgartnermaskiner.

Fagnummer: 44013 Opbygning af boldbaner Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 5.017,75