Toggle navigation
greenkeeper_groundsman_header

Golfbanemarkering, afsætning og baneetik

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Info om fag
40871 - Golfbanemarkering, afsætning og baneetik

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse på golfbaner.

Beskrivelse: Deltageren kan i samarbejde med andre ud fra en given tegning afsætte spillelinien og delelementerne på et hulforløb, herunder foretage linienivellement og højdeafsætning.

Deltageren kan overholde baneetik, samt informere brugerne om baneetik, ud fra viden om banetyperne links, hede, skov og park og kendskab til de mest basale spilleregler, herunder især dropregler.

Deltageren kan i samarbejde med andre udføre et gridnet herunder foretage nivellement af skæringspunkter og kan selvstændigt overføre informationerne til en tegning, samt udfærdige højdekurver ved at interpolere de givne koter.

Fagnummer: 40871 Golfbanemarkering, afsætning og baneetik Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 3.522,75