Toggle navigation
Teleskopl__sser_header

Kranbasis - Teleskoplæsser m. kranløft over 8 tm

27-05-2024
Kranbasis - Teleskoplæsser m. kranløft over 8 tm
Lufthavnsvej 34 9400 Nørresundby
7 dage Daghold
24-10-2024
Kranbasis - Teleskoplæsser m. kranløft over 8 tm
Lufthavnsvej 34 9400 Nørresundby
7 dage Daghold
24-04-2025
Kranbasis - Teleskoplæsser m. kranløft over 8 tm
Lufthavnsvej 34 9400 Nørresundby
7 dage Daghold

Kursusinformation

Vigtig information til ledige, A-kasser og jobcentre

Teleskoplæsser ligger på positivlisten under Bygge- og anlægsområdet,
men IKKE under transportområdet.

Om kurset i Kranbasis - Teleskoplæsser m. kranløft over 8 tm

Når du har gennemført kurset, og bestået en praktisk og teoretisk prøve, får du et certifikat, der bekræfter dine færdigheder. 

For at deltage skal du allerede have erhvervet certifikat fra kurset 48671 Teleskoplæsser - Certifikat eller 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening.

Efter kurset kan du:

 • Arbejde sikkert med teleskoplæssere og lignende maskiner i overensstemmelse med reglerne.
 • Forstå sikkerhedsaspekter ved kranarbejde og brugen af teleskoplæssere.
 • Håndtere risici forbundet med kranarbejde, herunder teleskoplæssere.
 • Kende til teleskoplæsserens struktur og sikkerhedsfunktioner.
 • Anvende teleskoplæsseren korrekt, herunder begrænsninger ved kranløft.
 • Følge reglerne for løft, herunder valg af korrekt udstyr.
 • Forstå indholdet af kranjournaler og være i stand til at føre dem.
 • Forstå reglerne for løft med kraner, både for last og personløft.

Efter kurset vil du også være i stand til at udføre praktiske opgaver som:

 • Anhugning af byrder og betjening af almindelige kraner, herunder teleskoplæssere.
 • Sikker betjening af teleskoplæsseren, inklusive transport af byrder og standsning af svingende byrder.
 • Vælge korrekt udstyr til løft og anhugning.
 • Vurdere vægt og tyngdepunkt af byrder og sikre korrekt anhugning.
 • Vejlede en anhugger ved hjælp af standardhåndsignaler og radio.
 • Vedligeholde og inspicere teleskoplæsseren og løfteudstyr som påkrævet.
 • Udføre de nødvendige eftersyn og vedligehold, herunder inspektion af løfteudstyr.
 • Forstå og anvende leverandørens brugsanvisning for den specifikke kran, du arbejder med.

Info om fag
48678 - Kranbasis - Teleskoplæsser m. kranløft over 8 tm

Målgruppe: Uddannelsen retter sig mod ufaglærte og faglærte, der i deres arbejde skal føre teleskoplæssere eller lignende multifunktionsmaskiner med kranløft over 8 tm. Uddannelsen afsluttes med en teoretisk og praktisk prøve, der skal bestås for at erhverve uddannelsesbevis som fører af teleskoplæsser med kranløft over 8 tm. Beviset er gyldigt som certifikat. For at deltage i kurset skal deltageren tillige have bevis fra kurset 48671 Teleskoplæsser - Certifikat eller fra kurset 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening.

Beskrivelse: Deltageren kan sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt betjene teleskoplæssere o.lign. multifunktionelle maskiner, der er indrettet til kranløft over 8 tm i henhold til gældende regler. Deltageren kender til sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold forbundet med kranarbejde generelt, og kender desuden til arbejde med teleskoplæssere, idet det er en forudsætning for deltagelse i kurset, at deltageren har certifikat fra 48671 Teleskoplæsser – Certifikat eller fra 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening. De detaljerede kvalifikationskrav, som deltageren har opnået efter endt uddannelse og bestået prøve, fremgår af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1978 af 27/10/2021 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser bilag 1, punkt 2.1, Kranbasis.

Efter endt uddannelse kender deltageren til:
risici forbundet med arbejde med kraner, herunder teleskoplæssere, der anvendes til kranarbejde,
teleskoplæsserens opbygning og sikkerhedsanordninger,
teleskoplæsserens beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger ifm kranløft,
reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej
indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang
reglerne for samløft med kraner af byrder, samt personløft med kran

Efter endt uddannelse kan deltageren:
foretage anhugning af byrder og betjene almindeligt forekommende kraner, herunder teleskoplæsser sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt
betjene teleskoplæsseren sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde
vælge korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej
vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering og vide, om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes,
vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio
vide, hvor ofte teleskoplæsseren og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes,
gennemføre de eftersyn, som føreren af teleskoplæsseren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej
føre kranjournaler i nødvendigt omfang
tilegne sig viden om den konkrete kran, der skal anvendes med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning

Fagnummer: 48678 Kranbasis - Teleskoplæsser m. kranløft over 8 tm Varighed 7 dage AMU-pris: DKK 1.456,00 Uden for målgruppe: DKK 7.118,40