Toggle navigation

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

10-10-2022
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
1 dag Daghold Garantikursus
08-11-2022
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
1 dag Daghold Garantikursus
24-11-2022
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
1 dag Daghold Garantikursus
06-12-2022
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
1 dag Daghold Garantikursus
18-01-2023
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
1 dag Daghold Garantikursus
07-02-2023
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
1 dag Daghold Garantikursus
02-03-2023
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
1 dag Daghold Garantikursus
04-05-2023
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
1 dag Daghold Garantikursus
22-05-2023
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
1 dag Daghold Garantikursus
02-06-2023
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
1 dag Daghold Garantikursus
5 hold er skjult, klik her for at vise alle

Kursusinformation

Hvert år opstår der brande ved bl.a. svejsning, vinkelslibning, ukrudtsbrænding og andre former for varmt arbejde. Det vil sige arbejde med værktøj, der frembringer flammer, gnister eller kraftig opvarmning.

Igennem kurset lærer du at planlægge og udføre varmt arbejde forsvarligt. Med den rette viden kan du gøre varmt arbejde brandsikkert og forhindre de farlige brande i at opstå.

Kurset betyder ikke alene sikkerhed for medarbejderen og kollegerne. Mange forsikringsselskaber kræver i dag, at de medarbejdere, der arbejder med gnistproducerende værktøj, har taget dette kursus. Derfor giver det også økonomisk sikkerhed for virksomheden, hvis uheldet er ude.

Indhold

Værktøj som fx skærebrænder, vinkelsliber, loddeværktøj og varmluftpistol kan foranledige en brand. Du lærer også om praktisk brug af små håndslukningsmidler.

Kurset henvender sig til alle, der udfører arbejde med varme- og gnistproducerende værktøj.

For dig, der skal udføre varmt arbejde / hot work

Efter kurset kan du:

  • Vurdere de mulige farer og sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde – dvs. arbejde med maskiner og værktøj, som afgiver gnister eller varme, og som kan foranledige brand på arbejdsstedet.
  • Udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj på en brandteknisk korrekt måde.
    Udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes.
  • Foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet, som tilgodeser brandsikkerheden.
  • Følge de brandtekniske regler som gælder ved arbejdets afslutning.
  • Foretage brandslukning på arbejdspladsen.

Ved udstedelse af kursusbevis fra DBI dækkes arbejde i hele norden! Dette skal fornyes hvert 5. år.

Info om fag

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Vurdere sikkerhedsforanstaltninger og de mulige farer ved udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, der afgiver gnister eller varme, og som kan medføre brand på arbejdsstedet.
Udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt, som fx. skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj eller varmluftpistol.
Træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger før og under arbejdets udførelse.
Foretage indretning af arbejdspladsen, der tilgodeser brandsikkerheden.
Udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.
Foretage brandslukning på arbejdspladsen.

Fagnummer: 45141 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 128,00 Uden for målgruppe: DKK 1.013,35