Toggle navigation
Bygninger_og_boliger_header

Ejendomsdrift, budgettering, ejendomsservice

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Info om fag
48456 - Ejendomsdrift, budgettering, ejendomsservice

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere, der har kendskab til driftsplaner

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

I forbindelse med budgetlægning i samarbejde med andre
Vurdere omfanget af bygningers vedligehold.
Udarbejde budgetter for vedligehold af bygninger med udgangspunkt i:

- God driftsskik
- Registrerede fejl og skader

Søge i prislister (også elektronisk).

I forbindelse med ejendomsdrift i samarbejde med andre
Handle ud fra Bygningsreglementet og Driftsbekendtgørelsen om god bygningsdrift.
Sikre at ejendommen opfylder sine funktioner og fremtræder i forsvarlig stand.

I forbindelse med reparationer
Fastlægge reparationsmetode.
Fastsætte priser for reparation og vedligehold.

Fagnummer: 48456 Ejendomsdrift, budgettering, ejendomsservice Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25