Toggle navigation
Grundl__ggende_manuelle_processer

Montage af stik og kabler i elektronikindustrien

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Info om fag
48252 - Montage af stik og kabler i elektronikindustrien

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig specielt til ufaglærte, der arbejder eller ønsker at arbejde i en elektronikproduktion, og som derfor har behov for viden om hvordan man udfører montage af stik og kabler.Du bør i forvejen have grundlæggende kompetencer inden for lodde- og montageteknik på print.

Beskrivelse: Deltageren kan med udgangspunkt i montagetegninger og styklister udføre simpel montage og lodning af ledninger på terminaler (fortinning) samt simpel montage og crimpning af ledninger på terminaler.
Som en del af opgaven kan deltageren opmåle og afisolere ledninger og kabler og anvende korrekt værktøj til præparation af ledninger og kabler. Deltageren kan også udføre simpel elektrisk måling af ledninger og kabler samt udføre egenkontrol af opgaven i forhold til workmanship standard IPC-A-620.

Deltageren kan udføre montagen af stik og kabler baggrund af kendskab til følgende:
forskellige terminaler og konnektorer/stik/krympeflex
vedligehold og kalibrering af værktøj
forskellige manuelle og automatiske afisoleringsprocesser
forskellige manuelle og automatiske crimpeprocesser
udførelse af træktest
udformning af inspektionsrapport
analyse af fejlårsager

Fagnummer: 48252 Montage af stik og kabler i elektronikindustrien Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.801,50