Toggle navigation
Header_Transport

Ikke-behandlingskrævende liggende patientbefordrin

30-09-2024
Ikke-behandlingskrævende liggende patientbefordrin
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
20 dage Daghold Garantikursus

Info om fag
47610 - Ikke-behandlingskrævende liggende patientbefordrin

Målgruppe: Uddannelsen står åben for alle personer, som har eller søger beskæftigelse i en virksomhed, der udfører sygetransport. Deltageren skal være i besiddelse af kørekort, kategori B.

Beskrivelse: Deltageren kan på baggrund af sin viden om specifikke og komplekse sygdomstilstande, psykiske sygdomme, fysiske handicap og aldring, udføre hensigtsmæssig transport og omsorg i den liggende sygetransport.
Deltageren kan observere symptomer på ændringer i sygdomstilstand, videregive observationer og lette ubehag under transporten.
Deltageren har indsigt i smitterisiko og kan anvende korrekt håndhygiejne, brug af handsker samt foretage betjening, rengøring og vedligeholdelse af køretøjet før og efter transport
Deltageren kan på baggrund af viden om kørselsdynamik, køretøjets mekaniske/fysiske muligheder og begrænsninger, teori om vej-, vejr- og trafikforhold, udføre hensigtsmæssig og komfortabel kørsel i den liggende sygetransport.
Deltageren kan betjene den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr, betjene køretøjers specielle udstyr, anvende korrekt løfte- og bæreteknik og gennemføre en komfortabel personbefordring i køretøj på baggrund af sin viden om forskellige handicap, sygdom og aldring.
Deltageren kan betjene trappemaskiner og kommunikere med bevægelseshæmmede på en måde, som tager hensyn til deres specielle fysiske og psykiske situation.
Deltageren kan udføre transport af afdøde på en sådan måde at håndteringen og opbevaringen sker etisk korrekt og under udvisning af den i situationen krævede konduite. Deltageren sikrer transporten under iagttagelse af ligsynsloven og under hensyntagen til egne og andres reaktioner.

Deltageren har kendskab til journalisering og registrering af persondata og kan udføre korrekt radiokommunikation

Deltageren kan udføre førstehjælp i henhold til Dansk Førstehjælp Råds undervisningsplaner for, Førstehjælp ved ulykker, Førstehjælp ved hjertestop, Færdselsrelateret førstehjælp for bil, samt desuden elementær brandbekæmpelse.

Fagnummer: 47610 Ikke-behandlingskrævende liggende patientbefordrin Varighed 20 dage AMU-pris: DKK 4.160,00 Uden for målgruppe: DKK 19.874,00