Toggle navigation
stillads_header

Stillads - Evakuering og redning i højde

11-06-2024
Stillads - Evakuering og redning i højde
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
2 dage Daghold
13-08-2024
Stillads - Evakuering og redning i højde
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
2 dage Daghold
19-11-2024
Stillads - Evakuering og redning i højde
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
2 dage Daghold
17-12-2024
Stillads - Evakuering og redning i højde
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
2 dage Daghold

Kursusinformation

Kursus i Højderedning: Evakuering og Førstehjælp

På vores højderedningskursus bliver deltagerne udstyret med essentielle færdigheder og viden, der er nødvendige for at håndtere og udføre sikker redning af kolleger i nødsituationer fra højder. Kurset er designet til grundigt at forberede deltagerne på en række nødsituationer, hvor hurtig og effektiv indsats er afgørende for at redde liv.

Planlægning af evakuering:

Deltagerne vil lære at udarbejde en detaljeret evakueringsplan for effektivt at kunne redde en faldsikret kollega. Denne plan sikrer, at der kan iværksættes en hurtig og sikker redningsaktion, hvis en kollega falder og er i fare.

Udførelse af evakuering og redning:

Kurset giver deltagerne kompetencer til at gennemføre evakuering og igangsætte redningsprocedurer for kollegaer, der hænger fast i en line. Dette inkluderer brugen af redningssele eller båre samt teknikker til både nedfiring og ophaling af den nødstedte

Førstehjælpsuddannelse:

Førstehjælp er en vital del af redningsprocessen. Deltagerne vil blive trænet i at yde øjeblikkelig og effektiv førstehjælp, indtil yderligere medicinsk hjælp kan nå frem til stedet.

Valg og anvendelse af redningsudstyr:

Det er essentielt at vælge det rigtige udstyr til højderedning. Deltagerne vil få dybdegående kendskab til de forskellige typer af højderedningsudstyr og lære, hvordan man korrekt anvender dette udstyr. Dette inkluderer forståelse for EN-standarder for CE-mærkning af udstyret samt relevante AT-vejledninger, der styrer brugen af højderedningsudstyr.

Vores kursus i højderedning sikrer, at alle deltagere går fra kurset med den nødvendige viden og færdigheder til at handle korrekt i nødsituationer. Det er afgørende, at sikkerhedsprocedurerne følges nøje, og at al udstyr anvendes korrekt for at sikre den hængende kollegas velbefindende og sikkerhed under hele redningsoperationen.

​Måske er du også ​interesseret i kurset om ​faldsikringsudstyr?

Info om fag
40164 - Stillads - Evakuering og redning i højde

Målgruppe: Ansatte i bygge- og anlægsbranchen

Beskrivelse: Deltageren kan:
Udarbejde plan for evakuering af faldsikret kollega, så der hurtigt og sikkert kan iværksættes redning ved fald fra højde.
Gennemføre evakuering og påbegynde redning af kollega, der hænger i line, ved hjælp af sele eller båre, herunder nedfiring og ophaling.
Yde førstehjælp.
Vælge egnet højderedningsudstyr og anvende det korrekt med baggrund i kendskab til EN-standarder for CE-mærkning på anvendt materiel samt til AT-vejledning på området.

Fagnummer: 40164 Stillads - Evakuering og redning i højde Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 2.212,40