Toggle navigation
Operat__rkurser_header

Operatør vedligehold, L-AUS arbejde i produktionen

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Info om fag
49951 - Operatør vedligehold, L-AUS arbejde i produktionen

Målgruppe: Kurset er udviklet til faglærte operatører med relevant uddannelse og erfaring, der skal udføre L-AUS arbejde og yde førstehjælp i forbindelse med el-ulykker i produktionen.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren:
Viden om L-AUS bestemmelserne ifølge krav i gældende bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer og DS/EN 50110-1.
Opnået praktiske færdigheder med udskiftning af sikringer i styre- og effekttavler samt genindkobling af udstyr til kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse (automatsikringer, termorelæ, effekt- og maksimalafbryder).

Efter gennemført kursus kan deltageren:
Vurdere risici og undgå farer, som elektricitet kan medføre samt yde førstehjælp ved elektrisk stød og forbrænding.
Arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med el i produktionen ud fra en opdateret viden om L-AUS samt ekstrabeskyttelse og eksplosive områder.
Udføre el-tekniske målinger i forbindelse med justering/kalibrering, fejlfinding og fejlretning på produktionsanlægget og tilhørende styre- og effekttavler samt effekt-, måle-, styrings- og reguleringsudstyr.

Fagnummer: 49951 Operatør vedligehold, L-AUS arbejde i produktionen Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.614,40