Toggle navigation
Lastbil___godstransport_header

Grundlæggende flakkøretøjer

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Info om fag
42845 - Grundlæggende flakkøretøjer

Målgruppe: Chauffører/skraldemænd med primært operative opgaver, administrative medarbejdere med primært opgaver inden for ordremodtagelse og planlægning, mellemledere som fx kørselsforvaltere og planlæggere, selvstændige vognmænd.

Beskrivelse: Efter gennemført uddannelse har deltageren opnået viden om:

- Flakkøretøjets opbygning, virkemåde og kontrolsystemer,
- Aflæsningsforhold på forbrændingsanlæg og deponier m. m.
- Regler for at afsætte container på offentlig vej
- Aflæsning af forskelligt affald på en både sikker og forsvarlig måde
- Om en planlagt kørsel er lovlig og forsvarlig
- Sortering af affald samt vejlede kunder heri
- Anvendelse af personligt sikkerhedsudstyr

Deltageren kan på baggrund af denne viden udføre:
- Bakning og manøvrering på lokaliteter med vanskelige passager og snævre pladsforhold
- Betjening af forskellige flakkøretøjers wire- og kroghejs samt containertyper på en sikker og driftsmæssig korrekt måde.
- Drifts- og færdselssikkerhedsmæssige eftersyn af køretøj og udstyr
- Betjening af containertyper til fast affald
- Elementær vedligeholdelse af det hydrauliske system og af komponenter, hvor der opstår slitage og belastning

Dette uddannelsesmål betragtes som et myndighedscertifikat, når det afvikles i kombination med den lovpligtige efteruddannelse jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse herom.
Uddannelsens indhold følger de retningslinjer der fremgår af Færdselsstyrelsens gældende Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.
Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.

Fagnummer: 42845 Grundlæggende flakkøretøjer Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 2.327,40