Toggle navigation
Anl__gsgartner_header

Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding

15-06-2023
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
Sandmosevej 486 9460 Brovst
1 dag Daghold
28-06-2023
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
Sandmosevej 486 9460 Brovst
1 dag Daghold
27-09-2023
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
Sandmosevej 486 9460 Brovst
1 dag Daghold
23-11-2023
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
Sandmosevej 486 9460 Brovst
1 dag Daghold
01-06-2023
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
Kirkegårds Alle 23 9900 Frederikshavn
1 dag Daghold

Kursusinformation

For sikker ukrudtsbrænding

Du bliver i stand til at vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved brænding af ukrudt med maskiner og værktøj, som afgiver flammer eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet.

Du lærer at udføre arbejdet brandteknisk korrekt.

Du kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, under arbejdet og ved arbejdes afslutning.
Du kan indrette arbejdspladsen og træffe forholdsregler, som tilgodeser brandsikkerheden.

Du lærer at foretage brandslukning på arealer med ukrudt.

Fagnummer: 40824
Info om fag
40824 - Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse i anlægsgartnerbranchen.

Beskrivelse: Deltagerne kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter brænding af ukrudt med maskiner og værktøj, som afgiver flammer eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet.

Deltagerne kan udføre arbejdet brandteknisk korrekt.

Deltagerne kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.

Deltagerne kan foretage brandslukning på arealer med ukrudt.

Fagnummer: 40824 Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 134,00 Uden for målgruppe: DKK 861,35