Toggle navigation
Det_gr__nne_header(1)

Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding

30-10-2024
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
Sandmosevej 486 9460 Brovst
1 dag Daghold
18-12-2024
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
Sandmosevej 486 9460 Brovst
1 dag Daghold
29-01-2025
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
Sandmosevej 486 9460 Brovst
1 dag Daghold
12-02-2025
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
Sandmosevej 486 9460 Brovst
1 dag Daghold
19-03-2025
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
Sandmosevej 486 9460 Brovst
1 dag Daghold
23-04-2025
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
Sandmosevej 486 9460 Brovst
1 dag Daghold
11-06-2024
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
Sandmosevej 486 9460 Brovst
1 dag Daghold Garantikursus

Kursusinformation

Brandforanstaltninger_ved_ukrudtsbraending_hos_AMU_Nordjylland_web

For sikker ukrudtsbrænding

Du bliver i stand til at vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved brænding af ukrudt med maskiner og værktøj, som afgiver flammer eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet.

Du lærer at udføre arbejdet brandteknisk korrekt.

Du kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, under arbejdet og ved arbejdes afslutning.
Du kan indrette arbejdspladsen og træffe forholdsregler, som tilgodeser brandsikkerheden.

Du lærer at foretage brandslukning på arealer med ukrudt.

Fagnummer: 40824
Info om fag
40824 - Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse i anlægsgartnerbranchen.

Beskrivelse: Deltagerne kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter brænding af ukrudt med maskiner og værktøj, som afgiver flammer eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet.

Deltagerne kan udføre arbejdet brandteknisk korrekt.

Deltagerne kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.

Deltagerne kan foretage brandslukning på arealer med ukrudt.

Fagnummer: 40824 Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 904,55