Toggle navigation

Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding

24-05-2022
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
Sandmosevej 486 9460 Brovst
1 dag Daghold
30-06-2022
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
Sandmosevej 486 9460 Brovst
1 dag Daghold Garantikursus
09-08-2022
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
Sandmosevej 486 9460 Brovst
1 dag Daghold Garantikursus
23-09-2022
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
Sandmosevej 486 9460 Brovst
1 dag Daghold Garantikursus
10-11-2022
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
Sandmosevej 486 9460 Brovst
1 dag Daghold Garantikursus
Info om fag

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse i anlægsgartnerbranchen.

Beskrivelse: Deltagerne kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter brænding af ukrudt med maskiner og værktøj, som afgiver flammer eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet.

Deltagerne kan udføre arbejdet brandteknisk korrekt.

Deltagerne kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.

Deltagerne kan foretage brandslukning på arealer med ukrudt.

Fagnummer: 40824 Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 128,00 Uden for målgruppe: DKK 826,00