Toggle navigation
Vintertjeneste_header

Ajourf sneryd og glatførebekæmp af sti/fortov

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Info om fag
47649 - Ajourf sneryd og glatførebekæmp af sti/fortov

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte der har/ønsker beskæftigelse indenfor glatførebekæmpelse/snerydning af veje, pladser, stier og fortove.

Beskrivelse: Deltageren har efter gennemførelsen af teoretisk og praktisk uddannelse fået indgående viden om følgende emner:
lovgrundlag for vintertjeneste
organiserings-, metodevalg-, og udførelse af vintertjeneste,
meteorologi og varslingssystemer,
tømidlers anvendelse og miljøbelastning,
håndspredning,
diverse fejemaskiner, mindre plovtypers og - saltsprederes opbygning, funktion og anvendelse,
sikkerhed i udførelse af vintertjeneste,

Deltageren kan på den baggrund udføre vintertjeneste i overensstemmelse med den nyeste lovgivning, jf. Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, nr. 1103 af 16.09.2010.

Deltageren kan endvidere betjene samt forestå avanceret af- og påmontering samt justering af fejemaskiner, mindre plove og spredere, læsning og rengøring af spredere, samt betjene styreboks til saltspreder efter nyeste anbefalinger og regler.

Fagnummer: 47649 Ajourf sneryd og glatførebekæmp af sti/fortov Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 1.451,70