Toggle navigation
Lastbil___godstransport_header

Modulvogntog sammenkobling og regler

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Info om fag
48183 - Modulvogntog sammenkobling og regler

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører der har eller søger beskæftigelse inden for kørsel med modulvogntog

Beskrivelse: Efter gennemført uddannelse har deltageren opnået viden om:
- Typer af sammenkoblingsmuligheder for modulvogntog
- Læsning af modulvogntog, under iagttagelse af de særlige forhold, der gælder vedrørende akseltryk mv.
- Det særlige vejnet hvor kørsel med modulvogntog er tilladt

Deltageren kan på baggrund af denne viden:
- Foretage af- og tilkobling af modulvogntog på en sikkerhedsmæssigt korrekt måde
- Holde sig opdateret om evt. ændringer i vejnettet der knytter sig til kørsel med modulvogntog ved anvendelse af: www.vejdirektoratet.dk

Dette uddannelsesmål betragtes som et myndighedscertifikat, når det afvikles i kombination med den lovpligtige efteruddannelse jf. Færdselsstyrelsens gældende bekendtgørelse herom.

Uddannelsens indhold følger de retningslinjer der fremgår af Færdselsstyrelsens gældende Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.
Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.

Fagnummer: 48183 Modulvogntog sammenkobling og regler Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 1.288,70