Toggle navigation
Beton_header

Fugning af betonelementer

30-09-2024
Fugning af betonelementer
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
2 dage Daghold

Kursusinformation

I samarbejde med Kroghs A/S tilbyder AMU Nordjylland kurset ”Fugning af betonelementer”

Kurset er opbygget således at Betonelementforeningens forventning til uddannelse, ifølge Bulletin nr. 5, opfyldes: 
Sammenstøbning af betonelementer. Materiale, udførelse og kontrol.

Målgruppe:
Betonelementmontører og fugeudstøbere både med og uden erfaring.

Formålet med kurset

Du kan i samarbejde med erfarne kolleger:  
  • Udstøbe fuger af høj kvalitet mellem betonelementer med indsigt i, hvordan fuger i betonelementbyggeri indgår i bygningernes konstruktive system.
  • Omstøbe armeringsjern og undgå luftlommer i fuger.
    Vælge mellem forskellige udstøbningsmetoder, såsom plastisk udstøbning, flydestøbning og pumpestøbning med tixotrope mørtler, til en given opgave.
    Betjene og vedligeholde almindeligt pumpegrej.
  • Kontrollere kvaliteten af det udførte arbejde med henblik på at undgå fejl i udfugningsarbejdet.
  • Udstøbe fuger med indsigt i de særlige forholdsregler, der gælder ved vinterudstøbninger.
  • Sikre, at arbejdet udføres i overensstemmelse med de arbejdsmiljømæssige regler for arbejde med cementbaserede produkter til fugeudstøbninger.
Undervisningen vil være både teoretisk og praktisk – ligesom der afsluttes med både en teoretisk og praktisk prøve

For virksomheder: Økonomi under uddannelsen

Der er lovbestemt deltagerbetaling.

For AMU målgruppen – ufaglærte og faglærte medarbejdere – gælder følgende:  

Virksomheden kan få kr. 911,- i VEU-godtgørelse pr. dag; Hvis din virksomhed er medlem af DI Dansk Byggeri, får virksomheden kr. 65,- oveni pr. time fra Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond.

Befordring, kost og logi:
Hvis man er berettiget til VEU-godtgørelse, kan der søges om tilskud til befordring og kost og logi. Satsen for befordring for den del, der ligger ud over 24 km: kr. 1,02 pr. km.

Hvis afstanden mellem bopæl og kursussted udgør mere end 120 km tur/retur, kan der søges om tilskud til kost og logi. Tilskuddet er max 550 kr. pr. overnatning inkl. kost.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Erik Nielsen, virksomhedskonsulent på tlf. 9633 2253.
IMG_9733_Fugning_af_betonelementer_AMU_Nordjylland_(1)
Udtalelse
Henrik Kjeldgaard
Salgskonsulent / Betontekniker
Fugning af betonelementer, januar 2022:
"Så fik Kroghs A/S og AMU Nordjylland afholdt årets første kursus i sammenstøbning af betonelementer. Kurset var flot repræsenteret med 15 deltagere fra Expan og HP Byg.
Kursisterne her bliver instrueret i, hvordan man sammenstøber betonelementer efter Bulletin No. 5 2019s krav, samt lærer at udføre egenkontrol efter gældende regler. Kurset indeholder selvfølgelig også nyeste viden omkring kørsel og drift af den kendte mørtelpumpe Putzmeister mp25, samt en masse betonteknologi så man er godt klædt på til at vælge de rette produkter til den rette opgave i alt slags vejr.”
Info om fag
49882 - Fugning af betonelementer

Målgruppe: Medarbejdere inden for jobområdet, der er beskæftiget med at fremstille bygge- og anlægskonstruktioner af armeret og uarmeret beton.

Beskrivelse: Deltageren kan i samarbejde med erfarne kolleger:
- Udstøbe fuger af høj kvalitet mellem betonelementer med indsigt i, hvordan fuger i betonelementbyggeri indgår i bygningernes konstruktive system.
- Omstøbe armeringsjern og undgå luftlommer i fuger.
- Vælge mellem forskellige udstøbningsmetoder, såsom plastisk udstøbning, flydestøbning og pumpestøbning med tixotrope mørtler, til en given opgave.
- Betjene og vedligeholde almindeligt pumpegrej.
- Kontrollere kvaliteten af det udførte arbejde med henblik på at undgå fejl i udfugningsarbejdet.
- Udstøbe fuger med indsigt i de særlige forholdsregler, der gælder ved vinterudstøbninger.
- Sikre, at arbejdet udføres i overensstemmelse med de arbejdsmiljømæssige regler for arbejde med cementbaserede produkter til fugeudstøbninger.
- Udføre arbejdet efter relevante anvisninger og gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning, herunder hensigtsmæssige arbejdsstillinger samt anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler.
- Anvende god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet.

Fagnummer: 49882 Fugning af betonelementer Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.813,80