Toggle navigation
Beton_header

Fugning af betonelementer

08-05-2023
Fugning af betonelementer
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
2 dage Daghold
11-05-2023
Fugning af betonelementer
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
2 dage Daghold
Udtalelse
Henrik Kjeldgaard
Salgskonsulent / Betontekniker
Fugning af betonelementer, januar 2022:
"Så fik Kroghs A/S og AMU Nordjylland afholdt årets første kursus i sammenstøbning af betonelementer. Kurset var flot repræsenteret med 15 deltagere fra Expan og HP Byg.
Kursisterne her bliver instrueret i, hvordan man sammenstøber betonelementer efter Bulletin No. 5 2019s krav, samt lærer at udføre egenkontrol efter gældende regler. Kurset indeholder selvfølgelig også nyeste viden omkring kørsel og drift af den kendte mørtelpumpe Putzmeister mp25, samt en masse betonteknologi så man er godt klædt på til at vælge de rette produkter til den rette opgave i alt slags vejr.”
Info om fag
49882 - Fugning af betonelementer

Målgruppe: Medarbejdere inden for jobområdet, der er beskæftiget med at fremstille bygge- og anlægskonstruktioner af armeret og uarmeret beton.

Beskrivelse: Deltageren kan i samarbejde med erfarne kolleger:
- Udstøbe fuger af høj kvalitet mellem betonelementer med indsigt i, hvordan fuger i betonelementbyggeri indgår i bygningernes konstruktive system.
- Omstøbe armeringsjern og undgå luftlommer i fuger.
- Vælge mellem forskellige udstøbningsmetoder, såsom plastisk udstøbning, flydestøbning og pumpestøbning med tixotrope mørtler, til en given opgave.
- Betjene og vedligeholde almindeligt pumpegrej.
- Kontrollere kvaliteten af det udførte arbejde med henblik på at undgå fejl i udfugningsarbejdet.
- Udstøbe fuger med indsigt i de særlige forholdsregler, der gælder ved vinterudstøbninger.
- Sikre, at arbejdet udføres i overensstemmelse med de arbejdsmiljømæssige regler for arbejde med cementbaserede produkter til fugeudstøbninger.
- Udføre arbejdet efter relevante anvisninger og gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning, herunder hensigtsmæssige arbejdsstillinger samt anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler.
- Anvende god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet.

Fagnummer: 49882 Fugning af betonelementer Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 256,00 Uden for målgruppe: DKK 1.651,40