Toggle navigation
Organisationsudvikling_AMU_Nordjylland

Medspiller til grøn omstilling i produktionen

14-08-2024
Medspiller til grøn omstilling i produktionen
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
3 dage Daghold
13-11-2024
Medspiller til grøn omstilling i produktionen
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
3 dage Daghold

Kursusinformation

Medspiller til den grønne omstilling i produktionen

Den grønne omstilling kalder på alle gode kræfter!

Er din virksomhed i gang med grøn omstilling, så er det meget vigtigt at involvere dine medarbejdere i opgaven.

Grøn omstilling stiller krav til os alle om at ændre de måder vi tænker og agerer på i vores arbejde. Vi skal engagere os i den nyeste viden om klimaforandringerne og dernæst finde modet til at forandre og forbedre de måder vi driver vores virksomhed på.
 
AMU-Nordjylland har sammen med Industriens Uddannelser udviklet et nyt kursus med titlen: ”Medspiller til den grønne omstilling i produktionen”. Kurset er skræddersyet til at klæde dine medarbejdere på med ny viden og kompetencer, som kan understøtte jeres videre arbejde med den grønne omstilling.
Info om fag
49973 - Medspiller til grøn omstilling i produktionen

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte der har eller søger arbejde i produktionsvirksomheder.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus:
Er deltageren motiveret for at være en aktiv medspiller i forhold til virksomhedens strategi for grøn omstilling i produktionen.
Har deltageren grundlæggende viden om sammenhængen mellem CO2 udledning, ressourceforbrug og klimaforandringer.
Har deltageren forståelse for, hvorfor det er nødvendigt for medarbejdere at bidrage til grøn omstilling af produktionen i industrien.
Kender deltageren egne muligheder for at bidrage til grøn omstilling i produktionen.

Efter gennemført kursus kan deltageren:
Skelne mellem fossile brændsler og bæredygtige energikilder, og har grundlæggende indsigt i, hvor disse anvendes i industrien.
Foretage en CO2-beregning ved hjælp af en enkel, webbaseret CO2-beregner.
Ud fra grundlæggende kendskab til energiformer og klimaforandringer, bidrage med konkrete forslag til, hvordan CO2-aftryk og ressourceforbrug kan reduceres i eget jobområde.

Fagnummer: 49973 Medspiller til grøn omstilling i produktionen Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25