Toggle navigation
skov_og_natur_header

Anvendelse af motorsav 1

12-06-2023
Anvendelse af motorsav 1
Sandmosevej 486 9460 Brovst
5 dage Daghold
28-08-2023
Anvendelse af motorsav 1
Sandmosevej 486 9460 Brovst
5 dage Daghold
23-10-2023
Anvendelse af motorsav 1
Sandmosevej 486 9460 Brovst
5 dage Daghold
18-12-2023
Anvendelse af motorsav 1
Sandmosevej 486 9460 Brovst
5 dage Daghold
22-01-2024
Anvendelse af motorsav 1
Sandmosevej 486 9460 Brovst
5 dage Daghold
26-02-2024
Anvendelse af motorsav 1
Sandmosevej 486 9460 Brovst
5 dage Daghold
18-03-2024
Anvendelse af motorsav 1
Sandmosevej 486 9460 Brovst
5 dage Daghold
26-08-2024
Anvendelse af motorsav 1
Sandmosevej 486 9460 Brovst
5 dage Daghold
21-10-2024
Anvendelse af motorsav 1
Sandmosevej 486 9460 Brovst
5 dage Daghold
16-12-2024
Anvendelse af motorsav 1
Sandmosevej 486 9460 Brovst
5 dage Daghold
5 hold er skjult, klik her for at vise alle

Kursusinformation

Lær at anvende og vedligeholde motorsaven

På vores 5-dages kursus lærer du at anvende motorsav/motorkædesav til enkle fældningsopgaver af mindre træer, juletræer og tilsvarende på sikker vis.
Du lærer generel fældeteknik, opskæring og afgrening af mindre træer.
Du lærer at vurdere motorsavens sikkerhedsmæssige stand, udføre daglig rensning af motorsaven og vedligeholde motorsavens skærende dele i henhold til fabrikanternes anvisninger.

For dig, der arbejder inden for skov-, naturpleje-, landbrugs-, kirkegårds,- ejendomsservice,- og gartneriområdet. Fx også sæsonarbejde med juletræer.
Fagnummer: 44364
Info om fag
44364 - Anvendelse af motorsav 1

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til beskæftigede inden for skov-, naturpleje-, landbrugs-, maskinstations- og gartneriområdet som skal udføre enkle fældningsopgaver med motorsav af mindre træer, juletræer eller tilsvarende.

Beskrivelse: Deltageren kan vurdere risici ved almindelige træfældningsopgaver, herunder vurdere personlig og andre personers sikkerhed.
Deltageren kan anvende motorsaven til enkle fældningsopgaver af mindre træer, juletræer og tilsvarende, i henhold til gældende krav til sikkerhed og arbejdsmiljø og på baggrund af kendskab til generel fældeteknik for mindre træer.
Deltageren kan afgrene og opskære mindre fældede træer i henhold til gældende krav til sikkerhed og arbejdsmiljø og på baggrund af kendskab til afgrenings – og opskæringsteknikker for mindre træer.
Deltageren kan vurdere motorsavens sikkerhedsmæssige stand, udføre daglig rensning af motorsaven og vedligeholde motorsavens skærende dele i henhold til fabrikanternes anvisninger.

Fagnummer: 44364 Anvendelse af motorsav 1 Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 670,00 Uden for målgruppe: DKK 5.560,75