Toggle navigation
Anl__gsgartner_header

Etablering, vedligeh. og rådg. om vandbassiner

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

Vandbassin_0621_Jesper_Rughaven_2
Info om fag
42387 - Etablering, vedligeh. og rådg. om vandbassiner

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer inden for anlægsgartner-, planteskole- samt blomster- og havecenterområdet.

Beskrivelse: Deltageren kan etablere og pleje mindre vandbassiner med vand- og sumpplanter samt fisk under hensyntagen til anlæggets idé og funktioner samt den biologiske ligevægt i bassinet.

Deltageren kan rådgive om pleje og vedligeholdelse af mindre vandbassiner, herunder vejlede om valg af planter i og ved bassinet samt udarbejde løsningsforslag ved problemfyldte bassiner.

Fagnummer: 42387 Etablering, vedligeh. og rådg. om vandbassiner Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 2.080,00 Uden for målgruppe: DKK 6.795,50