Toggle navigation
Anl__gsgartner_header

Etablering, vedligeh. og rådg. om vandbassiner

19-06-2023
Etablering, vedligeh. og rådg. om vandbassiner
Sandmosevej 486 9460 Brovst
10 dage Daghold Garantikursus
24-06-2024
Etablering, vedligeh. og rådg. om vandbassiner
Sandmosevej 486 9460 Brovst
10 dage Daghold Garantikursus

Kursusinformation

Info om fag
42387 - Etablering, vedligeh. og rådg. om vandbassiner

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer inden for anlægsgartner-, planteskole- samt blomster- og havecenterområdet.

Beskrivelse: Deltageren kan etablere og pleje mindre vandbassiner med vand- og sumpplanter samt fisk under hensyntagen til anlæggets idé og funktioner samt den biologiske ligevægt i bassinet.

Deltageren kan rådgive om pleje og vedligeholdelse af mindre vandbassiner, herunder vejlede om valg af planter i og ved bassinet samt udarbejde løsningsforslag ved problemfyldte bassiner.

Fagnummer: 42387 Etablering, vedligeh. og rådg. om vandbassiner Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 1.340,00 Uden for målgruppe: DKK 6.453,50