Toggle navigation
Bus_persontransport_header

EU-Efteruddannelse for buschauffører

01-07-2024
EU-Efteruddannelse for buschauffører
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold Garantikursus
19-08-2024
EU-Efteruddannelse for buschauffører
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold Garantikursus
26-08-2024
EU-Efteruddannelse for buschauffører
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold Garantikursus
23-09-2024
EU-Efteruddannelse for buschauffører
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold Garantikursus
14-10-2024
EU-Efteruddannelse for buschauffører
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold Garantikursus
04-11-2024
EU-Efteruddannelse for buschauffører
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold Garantikursus
09-12-2024
EU-Efteruddannelse for buschauffører
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold Garantikursus
06-01-2025
EU-Efteruddannelse for buschauffører
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold Garantikursus
27-01-2025
EU-Efteruddannelse for buschauffører
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold Garantikursus
10-02-2025
EU-Efteruddannelse for buschauffører
Hobro Køreteknisk Anlæg, Gettrupvej 5 9500 Hobro
5 dage Daghold Garantikursus
24-02-2025
EU-Efteruddannelse for buschauffører
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold Garantikursus
31-03-2025
EU-Efteruddannelse for buschauffører
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold Garantikursus
12-05-2025
EU-Efteruddannelse for buschauffører
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold Garantikursus
19-05-2025
EU-Efteruddannelse for buschauffører
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold Garantikursus
23-06-2025
EU-Efteruddannelse for buschauffører
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold Garantikursus
07-07-2025
EU-Efteruddannelse for buschauffører
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold Garantikursus
5 hold er skjult, klik her for at vise alle

Kursusinformation

Bus_eu_efteruddannelse_AMU_Nordjylland

EU-Efteruddannelse for buschauffører - det obligatoriske kursus, som skal fornys hvert femte år

Kurset består af tre dele og varer i alt fem dage.

Opdatering for Rutebuschauffører 
Kurset er designet til faglærte og ufaglærte rutebuschauffører, der søger eller er i beskæftigelse inden for rutebusområdet. Vi genopfrisker færdigheder i kundeservice, konflikthåndtering, og opdaterer din viden om billettering og sikker kørsel. Dette kursus opfylder trafikselskabernes kvalitetskrav og sikrer dit chaufføruddannelsesbevis.

EU-Efteruddannelse for Buschauffører 
I denne del opdaterer vi din viden om færdselsregler, arbejdstidsregler, køre- og hviletidsregler, trafiksikkerhed og teknologisk innovation. Denne del af kurset opfylder den obligatoriske del af den lovpligtige efteruddannelse.

Køreteknik for Erhvervschauffører - Opdatering 
Vi genopfrisker også de nødvendige færdigheder som erhvervschauffør. Først gennemgår vi teori om kørselsdynamik, teknologisk innovation og mental køreteknik. Bagefter fortsætter vi med praktiske øvelser godkendt af Rigspolitiet, som inkluderer slalom, bremseøvelser og undvigemanøvrer. 

AMU Nordjylland er det bedste valg, når du skal tage dit EU-efteruddannelsesbevis

AMU-kurset EU-Efteruddannelse for buschauffører kan tages på forskellige skoler, men her er nogle grunde til at du bør tage kurset hos AMU Nordjylland i Aalborg.

Specialisering inden for transportsektoren: AMU Nordjylland har specialiseret sig inden for transportsektoren og forstår specifikke krav og udfordringer inden for bus- og erhvervskørsel. Dette sikrer, at kurset kommer omkring de nøjagtige behov og standarder, der kræves for arbejde som rutebuschauffør eller erhvervschauffør.

Erfarne undervisere: Kurserne ved AMU Nordjylland tilbydes af erfarne undervisere, der har rigtig god viden om branchen. Dette sikrer, at du får den bedst mulige undervisning og praksis, der er relevant og opdateret. Vi tilrettelægger undervisningen, så vores kursister får mest muligt ud af dagene hos os, og vi får meget positive tilbagemeldinger fra vores kursister.

Erfarne inden for efteruddannelse: AMU Nordjylland er kendt for sin ekspertise inden for efteruddannelse. Kurset EU-Efteruddannelse for buschauffører opfylder de nødvendige kvalifikationskrav og lovpligtige efteruddannelseskrav. 
Info om fag
48617 - Ajourføring for rutebuschauffører

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der har, eller søger beskæftigelse inden for rutebusområdet og skal have opdateret deres chaufføruddannelsesbevis. Det anbefales, at deltageren tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse - eller har erhvervserfaring inden for jobområdet.

Beskrivelse: Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring i nyeste regler og standarder, udføre alm. forekommende chaufføropgaver i forbindelse med rutebuskørsel. Deltageren har fået opdateret sin viden om udførsel af rutebuskørsel og befordring af passagerer med størst mulig komfort.

Herunder kan deltageren i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer, der vedrører:
Kundeservice og konflikthåndtering
Kommunikation, herunder mikrofonbetjening
Trafikselskabernes kvalitetskrav
Billettering og regionale takstsystemer
Passagervenlig, sikker og skadefri kørsel
Sundhed og ergonomi, herunder forebyggelse af skader som følge af unødig belastning
Uddannelsens indhold følger i øvrigt de retningslinjer der fremgår af Færdselsstyrelsens bekendtgørelse.
Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.

Fagnummer: 48617 Ajourføring for rutebuschauffører Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 2.653,40
48616 - EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der har, eller søger beskæftigelse inden for busområdet.

Beskrivelse: Deltageren har opdateret viden om de nyeste regler og retningslinjer, og kan i praksis anvende sin opdaterede viden i det daglige arbejde som buschauffør inden for følgende emner:
• Færdselsregler
• Regler for arbejdstid
• Køre- og hviletidsregler
• Trafiksikkerhed, herunder forudse og tilpasse sig risici i trafikken
• Defensiv og energirigtig kørsel
• Ny teknologi i køretøjet
• Uheldsforebyggelse, herunder forebyggelse af højresvingsulykker
• Opdatering af førstehjælp ved hjertestop jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplan

Deltageren har opnået den obligatoriske del af den lovpligtige efteruddannelse for buschauffører, jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Fagnummer: 48616 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 2.653,40
48466 - Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der er beskæftiget eller ønsker beskæftigelse som erhvervschauffører i køretøjer beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring.

Beskrivelse: Førere af køretøjer der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring, kan reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludselige opståede situationer og anvende korrekt styre- og bremseteknik.

Deltageren har igennem teori opnået viden om:
• Kørselsdynamik
• Nye teknologiers mekaniske /fysiske muligheder og begrænsninger
• Mental køreteknik

Deltageren har gennemført nedenstående praktiske øvelser på et køreteknisk anlæg godkendt af Rigspolitiet.
Øvelser på tør bane:
• Slalomøvelse
• Bremse øvelse
• Bremse- og undvigeøvelse
• Dobbelt undvigeøvelse uden bremsning

Øvelser på glat bane:
• Bremse- og undvigeøvelse
• Styreøvelse i kurve
• Glat bakke med gearskift og igangsætning opad
• Udskridning ved kørsel nedad
• Undvigeøvelse evt. med pludseligt opståede forhindringer
• Dobbelt undvige øvelse med og uden bremsning
• Bremsning på uens friktion

Fagnummer: 48466 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 2.531,70