Toggle navigation
Certifikater_header

Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner

27-06-2024
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner
Sandmosevej 486 9460 Brovst
1 dag Daghold
08-08-2024
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner
Sandmosevej 486 9460 Brovst
1 dag Daghold
19-09-2024
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner
Sandmosevej 486 9460 Brovst
1 dag Daghold
19-12-2024
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner
Sandmosevej 486 9460 Brovst
1 dag Daghold
30-01-2025
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner
Sandmosevej 486 9460 Brovst
1 dag Daghold
20-03-2025
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner
Sandmosevej 486 9460 Brovst
1 dag Daghold
01-05-2025
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner
Sandmosevej 486 9460 Brovst
1 dag Daghold
26-06-2024
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner
Hornbjergvej 61 8543 Hornslet
1 dag Daghold
1 hold er skjult, klik her for at vise alle

Kursusinformation

Bladglans__eb

På kurset får du en viden om seneste forsknings- og forsøgsresultater inden for området plantebeskyttelse i jordbruget. Derudover lærer du om ny teknologi inden for sprøjteteknik, nye bekæmpelsesmidler og ny eller ændret lovgivning vedrørende bekæmpelsesmidler og påvirkninger på omgivende miljø. 

Målgruppe 

Uddannelsen henvender sig til dig, der har sprøjtecertifikat, sprøjtebevis m.fl., og som skal gennemføre et opfølgningskursus i henhold til ny bekendtgørelse om arbejde med plantebeskyttelsesmidler. 

Mål

På kurset lærer du at: 

  • Planlægge og vurdere bekæmpelsesbehov og udarbejde behandlingsstrategier for plantebeskyttelse ved brug af den seneste forsknings- og forsøgsresultater på området. 
  • Udføre hensigtsmæssigt plantebeskyttelse under hensyntagen til ny viden om eksisterende og nye bekæmpelsesmidler på markedet og med anvendelse af ny teknologi, dyse- og styringsteknik. 
  • Planlægge og udføre hensigtsmæssig plantebeskyttelse under hensyn til principperne for integreret plantebeskyttelse (IPM) samt på baggrund af kendskab til ny eller ændret lovgivning vedrørende bekæmpelsesmidler og påvirkninger på omgivende miljø.
Info om fag
48142 - Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer med sprøjtecertifikat, sprøjtebevis m.fl. der skal gennemføre et opfølgningskursus for at opretholde gyldigheden af sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis i henhold til bekendtgørelse nr. 969 af 28. juni 2016 om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler og som ønsker at opnå en S1 autorisation til køb og anvendelse af professionelle plantebeskyttelsesmidler i landbrugserhvervet. Uddannelsen henvender sig som udgangspunkt ikke til personer der ønsker at udbringe professionelle plantebeskyttelsesmidler indenfor andre erhverv så som gartneri, landbrug, anlægsgartneri eller greenkeeping, idet der udbydes særlige uddannelser rettet mod personer indenfor disse erhvervsgrene.

Beskrivelse: Deltagerne kan planlægge og udføre plantebeskyttelsei anlægsgartneriet og golfbanepleje (greenkeeping) under hensyn til principperne for integreret plantebeskyttelse (IPM), vurdering af bekæmpelsesbehov og udnyttelse af seneste forsknings- og forsøgsresultater

Deltageren har kendskab til nye plantebeskyttelsesmidler, ny lovgivning vedrørende plantebeskyttelsesmidler og regulering af påvirkninger på omgivende miljø og arbejdsmiljøet.

Deltageren har ajourført viden om behandlingsstrategier for plantebeskyttelse i anlægsgartneriet/golfbanepleje, IPM, ny teknologi til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, dysevalg og sprøjteteknik.

Uddannelsen opfylder kravet om opfølgningskursus for sprøjtecertifikat i henhold til bekendtgørelse nr. 969 af 28. juni 2016 om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler.


Fagnummer: 48142 Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 904,55