Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner

Hold
29-10-2019
Daghold
Undervisningssted:
Sandmosevej 486, 9460 Brovst
11-11-2019
Daghold
Undervisningssted:
Sandmosevej 486, 9460 Brovst
17-01-2020
Daghold
Undervisningssted:
Sandmosevej 486, 9460 Brovst
13-03-2020
Daghold
Undervisningssted:
Sandmosevej 486, 9460 Brovst
17-04-2020
Daghold
Undervisningssted:
Sandmosevej 486, 9460 Brovst
Kursusinformation

På kurset får du en viden om seneste forsknings- og forsøgsresultater inden for området plantebeskyttelse i jordbruget. Derudover lærer du om ny teknologi inden for sprøjteteknik, nye bekæmpelsesmidler og ny eller ændret lovgivning vedrørende bekæmpelsesmidler og påvirkninger på omgivende miljø. 

Målgruppe 

Uddannelsen henvender sig til dig, der har sprøjtecertifikat, sprøjtebevis m.fl., og som skal gennemføre et opfølgningskursus i henhold til ny bekendtgørelse om arbejde med plantebeskyttelsesmidler. 

Mål

På kurset lærer du at: 

  • Planlægge og vurdere bekæmpelsesbehov og udarbejde behandlingsstrategier for plantebeskyttelse ved brug af den seneste forsknings- og forsøgsresultater på området. 
  • Udføre hensigtsmæssigt plantebeskyttelse under hensyntagen til ny viden om eksisterende og nye bekæmpelsesmidler på markedet og med anvendelse af ny teknologi, dyse- og styringsteknik. 
  • Planlægge og udføre hensigtsmæssig plantebeskyttelse under hensyn til principperne for integreret plantebeskyttelse (IPM) samt på baggrund af kendskab til ny eller ændret lovgivning vedrørende bekæmpelsesmidler og påvirkninger på omgivende miljø.
Kursuspris
AMU: DKK 124,00
Uden for målgruppe: DKK 795,50
Info om fag
Fagnummer: 48142 Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 124,00 Uden for målgruppe: DKK 795,50

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer med sprøjtecertifikat, sprøjtebevis m.fl. der skal gennemføre et opfølgningskursus for at opretholde gyldigheden af sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis i henhold til bekendtgørelse nr. 969 af 28. juni 2016 om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler og som ønsker at opnå en S1 autorisation til køb og anvendelse af professionelle plantebeskyttelsesmidler i landbrugserhvervet. Uddannelsen henvender sig som udgangspunkt ikke til personer der ønsker at udbringe professionelle plantebeskyttelsesmidler indenfor andre erhverv så som gartneri, landbrug, anlægsgartneri eller greenkeeping, idet der udbydes særlige uddannelser rettet mod personer indenfor disse erhvervsgrene.

Beskrivelse: Deltagerne kan planlægge og udføre plantebeskyttelsei anlægsgartneriet og golfbanepleje (greenkeeping) under hensyn til principperne for integreret plantebeskyttelse (IPM), vurdering af bekæmpelsesbehov og udnyttelse af seneste forsknings- og forsøgsresultater

Deltageren har kendskab til nye plantebeskyttelsesmidler, ny lovgivning vedrørende plantebeskyttelsesmidler og regulering af påvirkninger på omgivende miljø og arbejdsmiljøet.

Deltageren har ajourført viden om behandlingsstrategier for plantebeskyttelse i anlægsgartneriet/golfbanepleje, IPM, ny teknologi til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, dysevalg og sprøjteteknik.  

Uddannelsen opfylder kravet om opfølgningskursus for sprøjtecertifikat i henhold til bekendtgørelse nr. 969 af 28. juni 2016 om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler.  

Kursusagent
Er der ingen ledige pladser? Indtast din e-mail og få direkte besked, når der oprettes nye hold på dette kursus!
Vis privatlivspolitik
AMU NORDJYLLAND

Sofievej 61

9000 Aalborg

CVR: 10255384 • EAN: 5798000554382

Telefon

Mandag-torsdag: 07.45–15.20

Fredag: 07.45–15.00

+45 96 33 22 11
Vores sociale medier