Toggle navigation
Bygge_og_anl__g_header

Grundlæggende bæredygtighed i bygge- og anlægsbra.

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

Indhold

Dette kursus giver deltagerne ny viden om bæredygtighed i bygge- og anlægsbranchen. Her er en opsummering af, hvad deltagerne kan forvente at lære:

  • Klimaaftryk i byggeprocesser
  • Bæredygtige konstruktioner og materialevalg
  • Cirkulær økonomi i byggeprocesser
  • Livscyklusanalyse i byggeriet (LCA)
  • Bygningsreglementets forskrifter om bæredygtighed (BR18)
  • Minimering af ressourceforbrug og miljøpåvirkning: 
  • Forbedret totaløkonomi 
  • Håndtering af miljøfarlige stoffer 
  • Arbejde med aktuelle miljødata og certificeringer: (bl.a. DGNB-systemet)

Bæredygtighed er et af fremtidens konkurrenceparametre

Det er en god forretning at være miljøvenlig i byggeriet. Bæredygtighedsprincipper og grøn omstilling er parametre som morgendagens virksomheder bliver målt på. 
Mange kunder og samfundet generelt ønsker miljøvenlige løsninger. Kurset hjælper med at blive konkurrencedygtig i branchen ved at lære, hvordan man kan arbejde med moderne materialer og teknikker.

Kurset understreger, at bæredygtighed ikke længere er en luksus, men er blevet et rentabelt konkurrenceparameter inden for byggeriet. Samfundets og kundernes fokus på miljømæssig bevidsthed har skabt en efterspørgsel efter grønne og klimavenlige løsninger inden for byggeri og anlæg. 
Dette kursus giver deltagerne den nødvendige viden og færdigheder til at imødekomme denne efterspørgsel og samtidig styrke deres virksomheders konkurrenceevne. 

Kurset gør den abstrakte "grønne omstilling" konkret med eksempler og praktik. 

Et grønt mindset betaler sig

Kurset arbejder med holdningsbearbejdelse hos den enkelte medarbejder.
Dette betyder, at kurset ikke blot fokuserer på at lære teknikker og metoder, men også på at ændre deltagernes mindset og få dem til at se bæredygtighed som en integreret og naturlig del af deres professionelle arbejde. 
Gennem teoretisk viden og eksempler fra virkeligheden lærer deltagerne at tænke bæredygtighed ind i alle aspekter af deres arbejde. 

AMU Nordjylland tilpasser kurset hver gang

AMU Nordjylland er fleksibel og åben overfor at tilpasse dette kursus til lige nøjagtigt jeres virksomhed. Vi indgår gerne i en dialog om specifik tilpasning af indholdet, tidspunktet eller stedet.

Lærerne på AMU Nordjylland er ikke kun kompetente og erfarne inden for bæredygtighed og bygge- og anlægssektoren, men også meget villige til at tilpasse kurset i overensstemmelse med den specifikke virkelighed, som en virksomhed og branche står over for. 

Dette inkluderer muligheden for virksomhedsforlagt undervisning, som betyder, at læreren kommer ud i virksomheden for at holde kurset og sikre, at indholdet er skræddersyet til de konkrete opgaver, materialer og udfordringer, som kursisterne står over for i deres daglige arbejde.

På den måde kan kurset blive tilpasset til, hvad virksomhederne arbejder med. Kontakt AMU Nordjylland, hvis det kunne være interessant for din virksomhed.
Info om fag
49907 - Grundlæggende bæredygtighed i bygge- og anlægsbra.

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere og byggepladsledere, der skal arbejde med bæredygtigt byggeri i bygge- og anlægsbranchen.

Beskrivelse: Deltageren:
- har kendskab til beregning af klimaaftryk i byggeprocesser
- har kendskab til bæredygtige konstruktioner og materialevalg
- har kendskab til beregninger af den cirkulære økonomi i byggeprocesser
- har kendskab til livscyklusanalyse i byggeriet
- har kendskab bygningsreglementets forskrifter om bæredygtighed
- kan bidrage til minimering af vand- og energiforbrug, materialetransport og brug af fossile brændstoffer på byggepladsen
- kan bidrage til bedre totaløkonomi ved valg af tidsbesparende tekniske hjælpemidler, bæredygtige materialer og hensigtsmæssige arbejdsmetoder.
- kan anvende sikkerhedsdatablade og udfylde anvendelseslister over problematiske stoffer
- kan udføre håndværket med kendskab til aktuelle miljødata for materialer, relevante certificeringer og miljømærkninger

Fagnummer: 49907 Grundlæggende bæredygtighed i bygge- og anlægsbra. Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.813,80