Toggle navigation
Lastbil___godstransport_header

Ajourføring for renovationschauffører

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Info om fag
48625 - Ajourføring for renovationschauffører

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for transport af forskellige typer af affald og skal have opdateret deres chaufføruddannelsesbevis. Det anbefales, at deltageren tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse - eller har erhvervserfaring inden for jobområdet.

Beskrivelse: På baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, eller erfaring og denne ajourføring, har deltageren opnået kendskab til:

- Affaldsfraktioner: opdeling af affald efter materiale, sammensætning og oprindelse, herunder asfalt, papir, pap, dæk, affald i form af metal og elektriske og elektroniske produkter, affald i form af batterier og akkumulatorer, PVC, plast, glas, shredderaffald, jord og træ.
- Miljømæssigt korrekt håndtering af affaldet i henhold til bortskaffelsessystemer, transportregler og de sikkerhedsforanstaltninger, der gælder ved indsamling.
- Vejlede kunder/borgere om sortering og behandling af husstandsaffald, samt om, hvordan mængden af miljøbelastende stoffer kan nedbringes.
- Indsamling og håndtering af olie- og kemikalieaffald samt andet farligt affald.
- Kontrol af om en planlagt kørsel er lovlig og forsvarlig.
- Sikkerhedsbestemmelser ved aflæsningsforhold på forbrændingsanlæg, miljødepoter og øvrige deponier.

- Tilladt akseltryk og tilladt totalvægt
- Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler
- Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området
- Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led herunder håndtering af tunge eller hyppige løft
- Kundeservice og konflikthåndtering

Deltageren kan på baggrund af denne viden:
- Udføre sikkerhedsmæssig kontrol og klargøring af køretøj og relevant udstyr der anvendes til transport af affald
- Udføre lastsikring af forskellige typer af affald
- Udføre tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v.

Uddannelsens indhold følger i øvrigt de retningslinjer der fremgår af Færdselsstyrelsens gældende bekendtgørelse.
Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.

Fagnummer: 48625 Ajourføring for renovationschauffører Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 2.653,40