Toggle navigation
Anl__gsgartner_header

Vandhuls - og vandløbsøkologi

16-01-2023
Vandhuls - og vandløbsøkologi
Sandmosevej 486 9460 Brovst
5 dage Daghold
Info om fag
04684 - Vandhuls - og vandløbsøkologi

Målgruppe: Faget henvender sig til personer, der arbejder med eller gerne vil arbejde med pasning af vandhuller og vandløb i forbindelse med åbne arealer, fx golfbaner eller mindre parkanlæg.

Beskrivelse: Deltageren kan bestemme vandkvaliteten ud fra flora og fauna.

Deltageren kan, ud fra vandkvaliteten, sammenholdt med de mål der er beskrevet for vandhullet/ -løbet vurdere vandhullet/-løbets plejebehov og udføre miljøvenlige plejemetoderoder, der forbedrer vandkvaliteten.

Fagnummer: 04684 Vandhuls - og vandløbsøkologi Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 640,00 Uden for målgruppe: DKK 3.210,00