Toggle navigation
stillads_header

Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.

11-11-2024
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
1 dag Daghold

Kursusinformation

Tag kurset "Rulle- og bukkestillads" hos AMU Nordjylland i Aalborg

Se vores kursusdatoer og få hurtigt fornyet dit certifikat. 
Kurset er for dig, der arbejder eller søger job, hvor du skal opstille, ændre eller nedtage rulle- eller bukkestilladser.

Kursets indhold:

Du lærer at sætte stilladser op, ændre og tage stilladser ned i overensstemmelse med brugsanvisningen og lovgivningen. Målet er at sikre, at stilladset er sikkert for de medarbejdere, der skal bruge det.

Du lærer at vurdere, om stilladset er korrekt planlagt i forhold til den opgave, der skal udføres, baseret på instruktioner fra arbejdsgiveren, brugsanvisningen fra leverandøren og opstillingsvejledningen.

Du kan tage ansvar for din egen og andres sikkerhed under opstillingen og sikre, at det udleverede materiale og værktøj bruges korrekt baseret på kendskab til opstillingsstedet, jordbund og byggematerialers egnethed til fastgørelse.

Du får kendskab til lovgrundlaget på området, herunder ansvarsfordelingen mellem relevante aktører, og du kan vurdere, om stilladsmaterialet er i god stand uden skadelig råd og korrosionsskader.

Uddannelsen opfylder kravet til særlig uddannelse i forbindelse med opstilling, ændring og nedtagning af stilladser over 3 meter, som kræves ifølge Arbejdstilsynets regler.

Info om fag
45566 - Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte personer der har eller søger beskæftigelse i jobs, hvori der forekommer arbejde med opstilling, ændring eller nedtagning af rulle- eller bukkestilladser.

Beskrivelse: Deltagerne kan opstille, ændre og nedtage rulle- og bukkestilladser i henhold til brugsanvisningen for den pågældende stilladsopstilling samt gældende lovgrundlag, således at stilladset er sikkert at arbejde på for de medarbejdere, der efterfølgende skal anvende stilladset.

Deltagerne kan foretage en vurdering af, om stilladset som helhed er planlagt opstillet forsvarligt, set i relation til opgaven, dvs. hvilket arbejde der skal udføres fra stilladset, instruktionen fra arbejdsgiveren, leverandørbrugsanvisningen og opstillingsvejledningen.

Deltagerne kan varetage egen og andres sikkerhed ved opstillingen, og sikre at det udleverede materiel og værktøj anvendes korrekt ud fra viden om opstillingsstedet, dvs. tilstrækkelig viden om jordbund, og byggematerialers egnethed til fastgørelse mv.

Deltagerne har viden om lovgrundlaget på området, herunder ansvarsfordelingen i forhold til relevante aktører, og kan vurdere om stilladsmateriellet er forsvarligt, dvs. uden skadelig råd og korrosionsskader.

Uddannelsen opfylder kravet til særlig uddannelse i forbindelse med opstilling, ændring og nedtagning af stilladser højere end 3 meter jf. gældende regler fra Arbejdstilsynet.

Fagnummer: 45566 Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 1.004,25