Toggle navigation
Bygninger_og_boliger_header

Skadedyr i ejendomme, ejendomsservice

09-09-2024
Skadedyr i ejendomme, ejendomsservice
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
4 dage Daghold
04-11-2024
Skadedyr i ejendomme, ejendomsservice
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
4 dage Daghold
12-05-2025
Skadedyr i ejendomme, ejendomsservice
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
4 dage Daghold

Kursusinformation

Rotte_iStock_000011575509Large
Info om fag
48747 - Skadedyr i ejendomme, ejendomsservice

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

På området for skadedyr
Udvise viden om skadedyrenes særlige egenskaber.
Vurdere hvilke skadedyr, der kan være mulige skadedyr i ejendommen fx:
- Insekter, herunder sølvkræ, væggelus, kakerlak, væggelus, lopper, murbi og borebiller
- Mider, herunder fnat
- Hvirvelløse dyr, herunder snegle
- Pattedyr herunder, rotter, mus og muldvarpe
- Fugle

I forbindelse med at identificere skadedyr
Forstå baggrunden for dyrenes valg af levesteder og føde.
Forstå hvilken betydning levested og føde har for, at dyret er et muligt skadedyr i ejendommen.
Identificere de vigtigste arter på baggrund af dyret selv eller dets spor:
- Ekskrementer
- Lugte
- Gnavmærker

Kender til forskellige ”værktøjer” til at identificere skadedyrene:
- Kursuskompendium
- Håndbøger
- Internetsider

I forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af skadedyr
- Forstå og bruge principper og metoder i ’Integreret forebyggelse og bekæmpelse af skadedyr (IPM, Integrated Pest Management).
- Udpege områder i ejendommen med særligt behov for opmærksomhed.
- Udpege områder i ejendommen, hvor det er nødvendigt at forebygge.
- Gå i konstruktiv dialog med beboere og brugere.
- Stille krav til professionelle skadedyrsbekæmpere.
- Støtte sig til lovgivning om skadedyr.
- Bruge og rådgive om kemiske og ikke-kemiske metoder til at forebygge og bekæmpe rotter, mus og insekter:
- Fælder
- Mekaniske apparater
- Elektriske apparater

Forstå etiketter på relevante midler til at bekæmpe skadedyr og finde oplysninger om:
- Brug
- Dosering
- Sikkerhedsmæssige forholdsregler

Fagnummer: 48747 Skadedyr i ejendomme, ejendomsservice Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 832,00 Uden for målgruppe: DKK 2.853,00