Toggle navigation

Skadedyr i ejendomme, ejendomsservice

14-02-2022
Skadedyr i ejendomme, ejendomsservice
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
4 dage Daghold
Kursusinformation
Info om fag

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

På området for skadedyr
Udvise viden om skadedyrenes særlige egenskaber.
Vurdere hvilke skadedyr, der kan være mulige skadedyr i ejendommen fx:
- Insekter, herunder sølvkræ, væggelus, kakerlak, væggelus, lopper, murbi og borebiller
- Mider, herunder fnat
- Hvirvelløse dyr, herunder snegle
- Pattedyr herunder, rotter, mus og muldvarpe
- Fugle

I forbindelse med at identificere skadedyr
Forstå baggrunden for dyrenes valg af levesteder og føde.
Forstå hvilken betydning levested og føde har for, at dyret er et muligt skadedyr i ejendommen.
Identificere de vigtigste arter på baggrund af dyret selv eller dets spor:
- Ekskrementer
- Lugte
- Gnavmærker

Kender til forskellige ”værktøjer” til at identificere skadedyrene:
- Kursuskompendium
- Håndbøger
- Internetsider

I forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af skadedyr
- Forstå og bruge principper og metoder i ’Integreret forebyggelse og bekæmpelse af skadedyr (IPM, Integrated Pest Management).
- Udpege områder i ejendommen med særligt behov for opmærksomhed.
- Udpege områder i ejendommen, hvor det er nødvendigt at forebygge.
- Gå i konstruktiv dialog med beboere og brugere.
- Stille krav til professionelle skadedyrsbekæmpere.
- Støtte sig til lovgivning om skadedyr.
- Bruge og rådgive om kemiske og ikke-kemiske metoder til at forebygge og bekæmpe rotter, mus og insekter:
- Fælder
- Mekaniske apparater
- Elektriske apparater

Forstå etiketter på relevante midler til at bekæmpe skadedyr og finde oplysninger om:
- Brug
- Dosering
- Sikkerhedsmæssige forholdsregler

Fagnummer: 48747 Skadedyr i ejendomme, ejendomsservice Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 504,00 Uden for målgruppe: DKK 2.555,60
Kursusagent
Er der ingen ledige pladser? Indtast din e-mail og få direkte besked, når der oprettes nye hold på dette kursus!
Vis privatlivspolitik
Alice Kastberg
Uddannelsessekretær
Områder:
Ejendomsservice
Proces og automatik
Elektronik og teknologi  
Lager
Kran/Anhugning
Brandbekæmpelse og førstehjælp
Ordværkstedet.
Skriv en besked
Kursuspris
AMU:
DKK 0,00
Uden for målgruppe:
DKK 0,00
Vi samarbejder med
Adgangskrav og optagelse

Det følger af § 5 a, stk. 4 i lov om erhvervsuddannelser, at en ansøger uden ...

Læs mere
Alina Tuta i job hos Tulip i Aalborg

Alina er 36 år og født i Rumænien. I denne måned kan hun fejre 1 års jubilæum...

Læs mere
6 ugers jobrettet uddannelse

Du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, når du har gået ledig i 5 uger. Du...

Læs mere
News list