Toggle navigation
greenkeeper_groundsman_header

Kunstgræs

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

KUNSTGRÆS på Vildbjerg Sports- og Kulturcenter.

Sandmoseskolen er klar til at byde velkommen til nogle lærerige og spændende dage
om KUNSTGRÆS på Vildbjerg Sports- og Kulturcenter.

Kurset er for dig, der arbejder med daglig drift og vedligeholdelse af kunstgræsbaner.

Vi har aktuelle emner på programmet:

• Infill. Vi ser på betydningen af, at hele banen har det optimale niveau af infill
• Renhold af spilleoverflade, dræn og udenomsarealer  
• Brug af de korrekte redskaber og korrekt indstillede redskaber
• Tjek samlinger jævnligt og reparer skader med det samme
• Spredning af granulat og valg af granulat
• Mål og inventar på banerne
• Regelsæt for brug af kunstgræsbane – DBU’s skema
• Test af kunstgræsbane
• Logbog
• Drifts- og vedligeholdelsesplan
• Brug af maskiner og snerydning af kunstgræsbaner
• Lidt økonomi
• Fravel til banen. Hvad sker der, når banen er færdig?

Kurset er planlagt så der bliver en god vekselvirkning mellem teori og praksis.


Praktiske oplysninger

Kursussted
Vildbjerg Sports- og Kulturcenter
Sports Allé 6, 7480 Vildbjerg
Tlf.: 9627 0700

Indkvartering på enkeltværelser
Der vil være mulighed for indkvartering fra søndag aften

Undervisningen starter:
Mandag d. 1/11 2021 kl. 8.00

Undervisningen slutter:
Torsdag d. 4/11 2021 kl. 15.24

Varighed: 37 timer.
NB: Der vil være undervisning om aftenen

Kviknr. 851420510550521702 til www.voksenuddannelse.dk
Det er også her, du søger om uddannelsesgodtgørelse (VEU).

Yderligere information
Thomas Harlyk, tlf. 9633 2601.

På kurset "Kunstgræs" undervises der i:

  • Kendskab til anlæg og opbygning af kunstgræsbaner
  • Kendskab til de forskellige kunstgræstyper
  • Daglig pleje, vedligehold, oprensning og opfyldning af kunstgræsbaner
  • Indsigt i de forskellige maskintyper til pleje af kunstgræsbaner
  • Udarbejdelse af plejeplaner til kunstgræsbaner
  • Kunstgræsbaners miljøpåvirkninger og genanvendelse af kunstgræsbaner
  • Der vil på kurset være indlagt ekskursioner til både nye og ældre kunstgræsbaner.
Info om fag
05505 - Kunstgræs

Beskrivelse: Deltageren kan ud fra viden om kunststofbaners opbygning udføre daglig pleje, vedligeholdelse, oprensning og opfyldning af belægningen, samt forestå snerydning af belægningen.

Fagnummer: 05505 Kunstgræs Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 670,00 Uden for målgruppe: DKK 3.346,75