Toggle navigation
Operat__rkurser_header

Energi og produktion, Elektrificering

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Info om fag
21701 - Energi og produktion, Elektrificering

Målgruppe: Kurset er udviklet til personer med en procesoperatøruddannelse eller med lignende kompetencer, der i forhold til deres nuværende eller fremtidige job og karriere har ønske om/behov for viden og færdigheder inden for grøn energi og produktion.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren:
Viden om decentral el-produktion (via dampturbine, gasmotor, vindmøller, solceller m.fl.).
Viden om sikkerheds- og driftsmæssigt korrekt overvågning og optimering af decentral el-produktion ud fra et forretningsmæssigt grundlag.
Viden om sikkerheds- og driftsmæssigt korrekt ind- og udkobling af generatorer og konverterer på/af el-nettet.
Viden om muligheder for udnyttelse af den fremstillede varmeeffekt ved decentral el-produktion.
Viden om sikkerheds- og driftsmæssigt korrekt overvågning af direkte og indirekte el-opvarmede processer og enhedsoperationer i produktionen.
Viden om udarbejdelsen af proces- og energianalyser i vurdering af muligheder for elektrificering som substitution af fossilt brændselsbaseret energiforsyning til processer og enhedsoperationer i produktionen.
Viden om drift af el-opvarmede processer og enhedsoperationer under hensyntagen til den aktuelle elpris og Smart Grid.
Viden om implementering af el-opvarmede enhedsoperationer og processer som substitution af fossilt-opvarmede.
Viden om muligheder for og implementering af varmpumpeteknologi i produktionen samt forståelse for brugen af analyse til afklaring af muligheder.

Efter gennemført kursus kan deltageren med fokus på produktion:
Overvåge decentral el-produktion (via dampturbine, gasmotor, vindmøller, solceller m.fl.).
Sikkerheds- og driftsmæssigt korrekt overvåge og deltage i optimering af decentral el-produktion ud fra et forretningsmæssigt grundlag.
Sikkerheds- og driftsmæssigt korrekt udføre ind- og udkobling af generatorer og konverterer på/af el-nettet.
Vurdere muligheder for udnyttelse af den fremstillede varmeeffekt ved decentral el-produktion.
Sikkerheds- og driftsmæssigt korrekt overvåge direkte og indirekte el-opvarmede processer og enhedsoperationer i produktionen.
Deltage i udarbejdelsen af proces- og energianalyser i vurdering af muligheder for elektrificering som substitution af fossilt brændselsbaseret forsyning til processer og enhedsoperationer.
Drifte el-opvarmede processer og enhedsoperationer under hensyntagen til den aktuelle elpris og Smart Grid.
Deltage i implementering af el-opvarmede enhedsoperationer og processer som substitution af fossilt-opvarmede.
Deltage i analyse af muligheder for og implementering af varmpumpeteknologi.

Fagnummer: 21701 Energi og produktion, Elektrificering Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 2.080,00 Uden for målgruppe: DKK 7.072,00