Toggle navigation
Reparation_og_vedligehold_header

Reparation og vedligeholdelse for operatører

26-02-2024
Reparation og vedligeholdelse for operatører
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
15-04-2024
Reparation og vedligeholdelse for operatører
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold

Info om fag
44234 - Reparation og vedligeholdelse for operatører

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod operatører som arbejder i procesindustrien

Beskrivelse: Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper medvirke ved grundlæggende reparations- og vedligeholdelsesopgaver på produktionsanlæg i procesindustrien. Deltageren kan anvende håndværktøj til reparations- og vedligeholdelsesopgaver herunder håndværktøj til tilspænding med moment. Deltageren kan anvende måleudstyr til fejlfinding ved måling af spænding, strøm og modstand. Deltageren kan desuden udbedre enkle elektriske og mekaniske fejl og mangler på produktionsanlæg ved at justere, udskifte eller reparere følere, aktuatorer, pumper, ventiler, elmotorer eller lignende komponenter under iagttagelse af lovgivnings- og sikkerhedsmæssige krav. Endvidere kan deltageren foretage opstramning/-spænding og udskiftning af kileremme, kæder og koblingselementer samt udføre kontrol af faste og variable gear og kontrol af up-lining.

Fagnummer: 44234 Reparation og vedligeholdelse for operatører Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 1.340,00 Uden for målgruppe: DKK 6.699,50