Toggle navigation
Bygninger_og_boliger_header

Miljø- og energioptimering 2, ejendomsservice

12-06-2024
Miljø- og energioptimering 2, ejendomsservice
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
3 dage Daghold
09-10-2024
Miljø- og energioptimering 2, ejendomsservice
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
3 dage Daghold
04-12-2024
Miljø- og energioptimering 2, ejendomsservice
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
3 dage Daghold
19-03-2025
Miljø- og energioptimering 2, ejendomsservice
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
3 dage Daghold
18-06-2025
Miljø- og energioptimering 2, ejendomsservice
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
3 dage Daghold
17-12-2025
Miljø- og energioptimering 2, ejendomsservice
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
3 dage Daghold

Info om fag
48581 - Miljø- og energioptimering 2, ejendomsservice

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere.Deltageren skal have grundlæggende viden om el, vand, varme og ventilationsanlæg i bygninger, der svarer til indehold i uddannelsen "Miljø og energioptimering 1, ejendomsservice"

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

Ved forbrug af ressourcer
- Udføre analyser af bygningens forbrug af ressourcer
- Vejlede brugere og beboere i korrekt brug af bygningens installationer
- Gøre forbruget af ressourcer synligt ved hjælp af it-værktøjer
- Motivere brugere og beboere til at ændre adfærd
- Fokusere på forbedring af energien

Ved brug af overvågningsværktøjer (CTS)
- Forholde sig til det daglige forbrug
- Reagere på forstyrrelser i driften og overforbrug

I forbindelse med registrering af data
- Registrere forbruget af varme og varmt vand ud fra gældende lovgivning
- Bruge ovennævnte data til at vurdere det aktuelle forbrug

I forhold til bygningers
- Vurdere bygningers varmetab
- Vurdere hvilke andre forhold der påvirker et samlet varmetab
- Stille forslag til forbedringer
- Lave en forenklet beregning af varmetab

Ved brug af IT
- Ved hjælp af IT søge informationer om relevant lovgivning på området
- Foretage økonomi- og miljøstyring via regneark i samarbejde med andre

Fagnummer: 48581 Miljø- og energioptimering 2, ejendomsservice Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25