Toggle navigation
Operat__rkurser_header

Produktionskemi for operatører

28-02-2023
Produktionskemi for operatører
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
2 dage Daghold
Info om fag
44216 - Produktionskemi for operatører

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har eller søger arbejde i virksomheder, hvor der arbejdes med kemiske stoffer.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren:
Forståelse for betydningen af faresymboler, risiko- og sikkerhedssætninger i forbindelse med korrekt udvælgelse og anvendelse af personlige værnemidler.

Efter gennemført kursus kan deltageren:
På baggrund af viden om enkle kemiske reaktionsmønstre håndtere kemiske stoffer, herunder opbevaring og bortskaffelse, på en sikkerheds- og miljømæssigt korrekt måde.
Arbejde efter virksomhedsfastlagte arbejdspladsbrugsanvisninger.

Fagnummer: 44216 Produktionskemi for operatører Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 256,00 Uden for målgruppe: DKK 1.651,40