Toggle navigation
Vejen_som_arbejdsplads_header

Vejen som arbejdsplads - Certifikat

26-08-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
2 dage Daghold
28-08-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
2 dage Daghold
09-09-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
2 dage Daghold Garantikursus
11-09-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
2 dage Daghold
16-09-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Danmarksvej 51 9670 Løgstør
2 dage Daghold
02-10-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
2 dage Daghold Garantikursus
07-10-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
2 dage Daghold Garantikursus
04-11-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Sandmosevej 486 9460 Brovst
2 dage Daghold
11-12-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
2 dage Daghold Garantikursus
20-08-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
2 dage Daghold

Kursusinformation

Tag certifikat til "Vejen som arbejdsplads"

For dig, der arbejder på vejen med anlæg, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, og som udfører afmærkning af af stationære og bevægelige vejarbejder. Du er hermed til at øge trafiksikkerheden både for dig selv, kolleger og trafikanter.

Du lærer at efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler.

Beviset har en gyldighed på 5 år, hvorefter det skal fornys.
Vejen_som_arbejdsplads_hos_AMU_Nordjylland

Vi afholder det lovpligtige 2-dags kursus på fire adresser

AMU Nordjylland, Aalborg
Sofievej 61, 9000 Aalborg

AMU Nordjylland, Sandmoseskolen
Sandmosevej 486, 9460 Brovst

AMU Nordjylland, Hobro
Køreteknisk Anlæg, Gettrupvej 5, 9500 Hobro

AMU Nordjylland, Løgstør
Køreteknisk Anlæg, Danmarksvej 51, 9670 Løgstør

Mange datoer at vælge i mellem

Find den dato, der passer dig på hjemmesiden.
Info om fag
47136 - Vejen som arbejdsplads - Certifikat

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der er ansat hos entreprenører og ledningsejere, der arbejder "i marken" med anlæg, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, og som udfører afmærkning af vejarbejder. Beviset har en gyldighed på 5 år, hvorefter det skal fornys.

Beskrivelse: Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne har et sådant kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning, materialer, sikkerhed, lovgivning og vejregler, at de kan udføre korrekt afmærkning af vejarbejder med opsætning af skilte og afspærring i forskellige trafiksituationer efter godkendt rådighedstilladelse og godkendt afmærkningsmateriel. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af typiske stationære og bevægelige vejarbejder efter gældende bestemmelser og kender hele processen vedrørende opsætning og nedtagning af afmærkning. Desuden har deltagerne en sådan viden om ulykkesfaktorer, der kan forekomme ved mangelfuld afmærkning af vejarbejde, at de kan eliminere disse og dermed medvirke til at øge trafiksikkerheden for både sig selv, og de kolleger, der arbejder på vejen, samt medvirke til at øge trafiksikkerheden for andre trafikanter.

Ifølge Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal, skal uddannelsen gennemføres med 5 års interval.

Fagnummer: 47136 Vejen som arbejdsplads - Certifikat Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.496,20