Toggle navigation

Vejen som arbejdsplads - Certifikat

14-12-2021
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Hobro Køreteknisk Anlæg, Gettrupvej 5 9500 Hobro
2 dage Daghold
20-12-2021
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
2 dage Daghold
10-01-2022
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
2 dage Daghold
12-01-2022
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Danmarksvej 51 9670 Løgstør
2 dage Daghold Garantikursus
12-01-2022
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Hobro Køreteknisk Anlæg, Gettrupvej 5 9500 Hobro
2 dage Daghold
26-01-2022
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Danmarksvej 51 9670 Løgstør
2 dage Daghold Garantikursus
07-02-2022
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Sandmosevej 486 9460 Brovst
2 dage Daghold
14-02-2022
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
2 dage Daghold
02-03-2022
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Hobro Køreteknisk Anlæg, Gettrupvej 5 9500 Hobro
2 dage Daghold
21-03-2022
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
2 dage Daghold
23-03-2022
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Sandmosevej 486 9460 Brovst
2 dage Daghold
06-04-2022
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
2 dage Daghold
25-04-2022
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
2 dage Daghold
09-05-2022
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
2 dage Daghold
7 hold er skjult, klik her for at vise alle
Kursusinformation
Info om fag

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der er ansat hos entreprenører og ledningsejere, der arbejder "i marken" med anlæg, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, og som udfører afmærkning af vejarbejder. Beviset har en gyldighed på 5 år, hvorefter det skal fornys.

Beskrivelse: Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne har et sådant kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning, materialer, sikkerhed, lovgivning og vejregler, at de kan udføre korrekt afmærkning af vejarbejder med opsætning af skilte og afspærring i forskellige trafiksituationer efter godkendt rådighedstilladelse og godkendt afmærkningsmateriel. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af typiske stationære og bevægelige vejarbejder efter gældende bestemmelser og kender hele processen vedrørende opsætning og nedtagning af afmærkning. Desuden har deltagerne en sådan viden om ulykkesfaktorer, der kan forekomme ved mangelfuld afmærkning af vejarbejde, at de kan eliminere disse og dermed medvirke til at øge trafiksikkerheden for både sig selv, og de kolleger, der arbejder på vejen, samt medvirke til at øge trafiksikkerheden for andre trafikanter.

Ifølge Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal, skal uddannelsen gennemføres med 5 års interval.

Fagnummer: 47136 Vejen som arbejdsplads - Certifikat Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 252,00 Uden for målgruppe: DKK 1.347,60
Kursusagent
Er der ingen ledige pladser? Indtast din e-mail og få direkte besked, når der oprettes nye hold på dette kursus!
Vis privatlivspolitik
Tina Højgaard Popp
Uddannelsessekretær
Områder:
Truck
Bygge og anlæg (beton, kloak, stillads, teltopstiller, Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj)
Vejen som arbejdsplads
Epoxy
Arbejdsmiljø-uddannelse (Lovpligtig §9)
Skriv en besked
Line Grøndahl Luther
Kontorelev
Epoxy
Brandforanstaltninger ved Gnistproducerende arbejde
Vejen som arbejdsplads
Lager
Erstatningsbeviser
Skriv en besked
Thomas Harlyk
Uddannelsessekretær / Driftskoordinator
Områder:
Det Grønne område (Sandmoseskolen)
Alle de grønne kurser
Anlægsgartner, Greenkeeper/groundsman,
Skov og natur.
Skriv en besked
Kursuspris
AMU:
DKK 252,00
Uden for målgruppe:
DKK 1.337,70
Vi samarbejder med
Adgangskrav og optagelse

Det følger af § 5 a, stk. 4 i lov om erhvervsuddannelser, at en ansøger uden ...

Læs mere
Alina Tuta i job hos Tulip i Aalborg

Alina er 36 år og født i Rumænien. I denne måned kan hun fejre 1 års jubilæum...

Læs mere
6 ugers jobrettet uddannelse

Du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, når du har gået ledig i 5 uger. Du...

Læs mere
News list