Toggle navigation
Beton_header

Betonblander - Drift og vedligehold

04-02-2025
Maskinoperatør på betonfabrik 5
Hårupvej 20 8600 Silkeborg
2 dage Daghold Garantikursus

Kursusinformation

DSC_4684

Maskinoperatør modul 5

Info om fag
49912 - Betonblander - Drift og vedligehold

Målgruppe: Kurset henvender sig til produktionsmedarbejdere indenfor industriel fremstilling af beton.

Beskrivelse: Deltageren kan:
- Varetage drift og vedligeholdelse af betonblandeanlæg ud fra grundlæggende viden om blandeanlæggets opbygning
- Selvstændigt varetage klargøring til daglig drift
- Selvstændigt foretage grundige grundlæggende fejlsøgninger på blandeanlæg
- Selvstændigt foretage kalibrering og kontrolafvejning
- Selvstændigt foretage rengøring og vedligeholdelse
- Driftoptimere med fokus på resurseforbrug
- Udføre arbejdet efter relevante anvisninger og gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning, herunder hensigtsmæssige arbejdsstillinger samt anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler
- Anvende god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet

Fagnummer: 49912 Betonblander - Drift og vedligehold Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.813,80