Toggle navigation
Fodevarer_header_aeg_(1)

Betjening af udstyr i fiskemels og -olieindustri1

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Info om fag
49535 - Betjening af udstyr i fiskemels og -olieindustri1

Målgruppe: Kurset er primært udviklet til ufaglærte og faglærte operatører, som arbejder eller søger beskæftigelse i fiskemel- og fiskeolieindustrien.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren:
Viden om opbygning og virkemåde af fiskemelsindustriens procesanlæg.
Viden om og forståelse for, hvordan koger og presser er opbygget og, hvordan de indgår som delelementer i den samlede proces.
Viden om dampanlæg herunder filtre, ventiler, vandudladere, pumper, tankanlæg og transport i processerne.
Viden om fedt og proteiner og, hvordan de påvirkes af varme og oxidering.
Viden om og forståelse for, hvordan separeringsprocessen fungerer og, hvordan separering indgår i den samlede proces.
Viden om 'basic dekanter princip' og 'basic separator princip'.
Forståelse for hvordan råvarekvalitet og hygiejne påvirker slutproduktet.

Efter gennemført kursus kan deltageren:
Selvstændigt og i samarbejde med andre foretage fejlfinding og mindre reparationer og udskifte defekte dele for de mest almindeligt forekomne fejl og driftsforstyrrelser.
Selvstændigt og i samarbejde med andre udpege opmærksomhedspunkter, udtage prøver og vurdere måleresultater samt udføre korrigerende handlinger.
Udføre arbejdet i overensstemmelse med relevante krav og procedurer for sikkerhed og kvalitet.

Fagnummer: 49535 Betjening af udstyr i fiskemels og -olieindustri1 Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 3.503,75