Toggle navigation
Bus_persontransport_header

Flex 1 /Branche & forretningsforståelse Flextrafik

23-10-2024
Flex 1 /Branche & forretningsforståelse Flextrafik
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold

Kursusinformation

Målgruppe:


Kurset er dig til, der arbejder med administration, koordination og drift i en virksomhed, der kører flextrafik for regionale trafikselskaber.

Beskrivelse:

Du lærer om branchen og forretningsforståelse inden for flextrafik, herunder branding og planlægning af Flextrafik. 

Du lærer, hvordan man aktivt deltager i at lave ansøgninger om udbud og håndtere driftsopgaver i vognmandsvirksomheder, der udfører flextrafik. Du får også viden om lovgivning, arbejdsmarkedsregler og overenskomster, så du kan sikre, at kravene overholdes. 

Grundlæggende kendskab til materiel og vedligeholdelse af køretøjer i flextrafik samt sikkerhedstiltag for trafiksikkerhed vil gøre dig i stand til at bidrage med input til løbende tilpasning og udvikling af sikkerhedsprocedurer i virksomheden.

Info om fag
48736 - Branche- og forretningsforståelse i Flextrafik

Målgruppe: Personer, der har, eller ønsker at varetage, administrativt, koordinerende og fagligt driftsansvar i en vognmandsvirksomhed, der udfører flextrafik for et eller flere regionale trafikselskaber.

Beskrivelse: Deltageren har viden om branche- og forretningsforståelse i flextrafikken, herunder branding og planlægningsprincipper for Flextrafik, og kan på denne baggrund indgå aktivt i udarbejdelse af ansøgninger om udbud samt efterfølgende drifts- og disponeringsopgaver i vognmandsvirksomheder, der udfører flextrafik.

Deltageren har viden om relevant lovgivning på området samt gældende arbejdsmarkedsregler og overenskomster, og kan på denne baggrund medvirke til, at disse krav løbende efterleves.

Deltageren har grundlæggende viden om materiel og vedligeholdelse af kørekøjer, der anvendes i flextrafikken, samt sikkerhedsmæssige tiltag, der kan styrke trafiksikkerheden, og kan med denne viden bidrage med input til løbende tilpasning og udvikling af sikkerhedsprocedurer i virksomheden.

Fagnummer: 48736 Branche- og forretningsforståelse i Flextrafik Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 3.503,75