Toggle navigation
Lager_og_logistik_header

Opbevaring og forsendelse af farligt gods

10-06-2024
Opbevaring og forsendelse af farligt gods
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold
07-10-2024
Opbevaring og forsendelse af farligt gods
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold
20-01-2025
Opbevaring og forsendelse af farligt gods
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold
31-03-2025
Opbevaring og forsendelse af farligt gods
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold
16-06-2025
Opbevaring og forsendelse af farligt gods
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold

Kursusinformation

Målgruppe

Dig, der arbejder på et lager og håndterer farligt gods, som skal sendes / leveres.

Beskrivelse

Når du har gennemført uddannelsen, vil du kunne håndtere, placere og plukke farligt gods på lagre og terminaler. Du vil også kunne pakke, læsse og gøre gods klar til forsendelse. Dette inkluderer at mærke godset og udfylde transportdokumenter. Alt arbejde udføres i overensstemmelse med nationale og internationale regler samt leverandørvejledninger og sikkerhedskort. Du vil også kunne identificere særlige risici ved transport af eksplosive stoffer og genstande. I tilfælde af uheld kan du yde grundlæggende førstehjælp til tilskadekomne, der har været udsat for forgiftninger, ætsninger og forbrændinger.

Uddannelsen giver normalt ikke fritagelse for de specifikke uddannelseskrav, der er angivet i ADR, RID, IMDG, ICAO og IATA reglerne.

Du lærer at arbejde med og bestå prøver i

  • Leverandørvejledninger og skriftlige instruktioner om håndtering af farligt gods.
  • Forskellige regelsæt for håndtering af farligt gods.
  • Regler for emballering i overensstemmelse med gældende regler, herunder internationale konventioner.
  • Korrekt mærkning af farligt gods.
  • Særlige risici i forbindelse med håndtering af farligt gods.
  • Håndtering af ulykker og uheld.
  • Andre emner, herunder transportdokumenter, fagudtryk, krav til farligt gods-uddannelser og ansvarsfordeling vedrørende farligt gods.
Info om fag
46946 - Opbevaring og forsendelse af farligt gods

Målgruppe: Personer inden for lagerområdet som arbejder med forsendelse af farligt gods.

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemført uddannelse håndtere, placere og plukke farligt gods på lagre og terminaler. Deltageren kan endvidere emballere, stuve og klargøre gods til forsendelse - herunder afmærke godset og udfylde transportdokumenter. Arbejdet udføres efter relevante nationale og internationale bestemmelser samt i henhold til angivelser i leverandørvejledninger og sikkerhedskort. Deltageren kan ligeledes identificere særlige risici i forbindelse med transport af eksplosive stoffer og genstande, samt i tilfælde af uheld eller ulykke udføre elementær førstehjælp til tilskadekomne, som har været udsat for forgiftninger, ætsninger og forbrændinger.
Uddannelsen giver normalt ikke fritagelse for specifikke uddannelseskrav angivet i ADR, RID, IMDG, ICAO og IATA regelsæt.
Deltageren kan arbejde med og bestå prøve i:
leverandørvejledninger og skriftlige anvisninger om håndtering af farligt gods.
De forskellige regelsæt for håndtering af farligt gods.
Regelsæt for emballering iht. gældende regler på området, herunder også internationale konventioner.
Korrekt afmærkning af farligt gods.
Særlige risici i forhold til håndtering af farligt gods.
Håndtering af ulykker og uheld.
Andet, herunder transportdokumenter, fagtermer, krav til farligt gods uddannelser og hvem er ansvarlig for farligt gods.

Fagnummer: 46946 Opbevaring og forsendelse af farligt gods Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 3.503,75